7. Výcvikový víkend Ondřejov

Výcvikový víkend KSK 1.-2.6.2019 v HS Ondřejov.

                  ———————————————————————-

    Výcvikový víkend chovatelů KSK probíhal již po sedmé v HS Ondřejov-Zvánovice

 v honitbě na obvyklém místě “ U Svaté Trojice“. Původní plánované datum bylo změněno

 z 18.-19.5. na 1.-2.6. 2019 z důvodů nepřítomnosti výcvikáře Přemka Maška , který

 byl v původním termínu v Norsku, proto byl výcvikáč posunut o dva týdny na 1.-2.6.2019.

   Bylo přihlášeno 13 psů , ale z různých důvodů 3 psi nepřijeli a na  zahájení nastoupilo 

  9 kopovů a 1 jagteriér . 

     V 9 hodin vůdci nastoupili se svýmí svěřenci k zahájení 7. výcvikového víkendu.

  Záhájení provedli trubači ing Martina Novotná a Žaneta Sedláková ,které také troubily

  vůdcům a jejich svěřencům při úspěšném dokončení disciplíny -stopy a chování u kusu.

     Na zahájení přítomné přivítal starosta HS  Ondřejov  Václav Pác,  seznámil koronu 

 i vůdce s organisací a průběhem akce  a předal slovo  výcvikáři  Přemkovi Maškovi ,

 který  rozdělil vůdce na dvě skupiny po pěti  a po krátké instruktáži k jednotlivým 

  disciplínám  BZH dal povel  k zahájení disciplínou – uměle založená nepobarvená stopa 

a na konci chování u kusu.  Touto disciplínou začaly obě skupiny, protože byli k dispozici 

  dva divočáci . Vedoucím 1 .skupiny byl Přemek Mašek a 2 .skupiny Standa Švábenický,

Drobné disciplíny měla na starost  rozhodčí z výkonu Tereza Tinglová , která vůdce se psy, 

 kteří měli stopy hotové vyučovala  ve vodění , odložení  a postoje a chování na výstavě.

   Catering měla na starost  ing. Katka Preislerová s myslivci HS Ondřejov, bez kterých 

 by se organisace  a průběh výcvikáče neobešel a za to jim patří velký dík.

   Občerstvení jako  klobásy , polévka, buřty na pivě ,guláš apod. ,bylo  spestřeno

 třemi druhy buchet ke kávě , které  upekla a přivezla  Jitka  Mašková  a po kterých

  brzy  zbyly  prázdné pekáče,  což byl důkaz o jejich výborné kvalitě.

    Počasí nám přálo ,bylo slunečno a teplo a s vůdci ,jejich doprovodu , korony, myslivců

  HS Ondřejov a několika budoucích chovatelů kopova  bylo na výcvikáči zase cca 50 lidí.

     Odpoledne  ve 14 hodin byly disciplíny BZH hotovy a s vůdci se psy absolvovány, 

 protože bylo dost času, proběhla od  dvou hodin  přednáška výcvikáře P. Maška

  k  chovu  a využití  slovenského kopova ,  jak kopova  správně vést a cvičit s důrazem

na  hlasitost na stopě , která by mu jako špičkovému honiči měla být  vlastní.

    Disciplíny  vodění a odložení  pramení hlavně z poslušnosti a na to je třeba klást 

 zvlášť důraz při výcviku  kopova  a my  jako rozhodčí máme  radost  , když vidíme 

  v  obůrce  při ochotě na černou  psa  se známkou 4 ,kterého vůdce po uplynutí 

 časového limitu odvolá . Tam je hlavně vidět jak má  vůdce kopova “ v ruce“.

     Po prvním dnu se jelo na ubytování do hospody Na statku v  Jevanech,

  kde  jsme poseděli, probrali průběh dne a pokračovali v diskusi z odpoledne.

      V neděli ráno psi absolvovali  ochotu na černou , kde se někteří pejci poprvé

   seznámili s černou zvěří a byli někteří  více, někteří méně úspěšní. Celkem 

   v neděli přijelo na obůrku 30 psů  různých plemen.

     Že je výcvikový  víkend přínosem  ve  výcviku kopova svědčí  i účast zkušených 

   vůdců – členů  klubu , kteří se již po několikáté výcvikáče účastní.

     Na závěr patří velké poděkování  všem ,kteří zdárný průběh 7. výcvikového 

  víkendu zajišťovali , myslivcům HS za organisaci a propůjčení honitby,                                                 členům KSK ing. Katce. Preislerové za catering, za vedení skupin a výcvik

   Standovi Švábenickému aT. Tinglové,.V. Strnadovi. ing. J.Dvořákovi, Přemkovi

 a Jitce Maškovým,K. Sobotkovi, J. Štolcovi,také trubačkám ing. Martině Novotné 

  a Žanetě Sedlákové  , které svým vystoupením během celého výcvikáče

 přispěly k důstojnému  a slavnostnímu průběhu akce chovatelů KSK.

     Přípravu , organisaci a zdárný průběh 7.Výcvikového víkendu po  oba dny

 měl na starost  Václav Pác  – starosta HS Ondřejov – Zvánovice .

                                           . 

                                                            Lovecké kynologii a  Kopovům   ZDAR !!!

                                                                              Václav Pác   HS Ondřejov

 

Napsat komentář