Klubové BZH Hranice 2019

KLUBOVÉ BARVÁŘSKÉ ZKOUŠKY HONIČŮ –  HRANICE 2019

Dne 16. 06. 2019 se ve spolupráci s OMS Přerov konaly tradiční klubové barvářské zkoušky honičů se zadáním titulu CACT a res. CACT.  Zázemí pro zkoušky bylo na střelnici polesí Valšovice, které je ve správě Střední lesnické školy v Hranicích. Zkoušek se zúčastnilo celkem 11 slovenských kopovů. Jeden z nich byl v průběhu zkoušek odvolán, dva ukončili zkoušky ve III. ceně. Zbytek, tedy 8 slovenských kopovů, ukončili zkoušky v krásné I. ceně. První místo a titul CACT si z letošních barvářských zkoušek honičů odnesl Ciro z Petrovskej.

Chtěl bych tímto jménem našeho klubu velmi poděkovat vedení Střední lesnické školy v Hranicích za poskytnutí honitby, zázemí a za vynikající servis, který nám byl po celou dobu zkoušek poskytován. Důležité je ale poděkovat i členům našeho klubu, kteří se na konání zkoušek podíleli.

Vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky

Napsat komentář