Výcvikový víkend Slušovice

Dne 27.4.2019 se uskutečnil v honitbě mysliveckého spolku Březina Slušovice výcvikový den pořádaný klubem slovenského kopova. Organizace se ujal Mgr. Martin Chrástecký ve spolupráci se Zdeňkem Jakubou, kteří s předstihem zajistili vyznačení stopních drah, připravili zázemí a občerstvení pro zúčastněné.

Sraz účastníků byl v 8:00. Na nástup dorazilo 11 vůdců, se svými čtyřnohými přáteli. Byli jsme velmi potěšeni, že nás navštívili a výcvikového dne se zůčastnili i dva vůdci ze Slovenského klubu chovatelov slovenských kopovov.

Po nástupu se vůdci a rozhodčí rozdělili do skupin. Jedna skupina vůdců pod vedením zkušených rozhodčích  Miroslava Rudela a Vratislava Trčky šla prověřit a vyzkoušet své psy z disciplín vodění na řemeni a odložení.

Druhá skupina psovodů se vydala vyzkoušet disciplíny DOSLED ČERNÉ ZVĚŘE NA UMĚLE ZALOŽENÉ ŠLAPANÉ NEPOBARVENÉ STOPĚ a chování u střelené zvěře.  Zde práci psů hodnotili a začínajícím méně zkušeným psovodům dobrou radou pomohli Jan Trčka  a slovenský kolega ing. Emil Hládek.

I přes to, že převážná většina psů byla velmi mladých, dá se říci, že se jednalo o dorost, lze hodnotit jejich práci na všech disciplínách jako velmi dobrou.

U disciplín vodění na řemeni a odložení nebylo výraznějších problémů, a každý z vůdců sám dobře věděl, co musí docvičit.

V disciplíně dosled černé zvěře na uměle založené šlapané nepobarvené stopě rozhodčí mile překvapili dva velmi mladí psi, kteří by zkoušku složili v první ceně a navíc jeden z nic měl výrazné tendence projevovat se jako hlasič a druhý jako oznamovač. Uvidíme, zda se podaří jejich vůdcům dotrénovat tyto psy do řádných klubových barvářských zkoušek honičů a sklidit bodové bonusy za tuto žádanou, avšak u kopovů nepříliš často obvyklou, práci.

Celkově asi polovina psů by obstála v této disciplíně v první ceně, což lze považovat za velmi pěkný výsledek. Ostatní psi by obstáli.

Po skončení všech disciplín se účastníci a korona odebrali na mysliveckou chatu, kde se podávalo chutné občerstvení.

Závěrem bych rád poděkoval všem, kteří se na organizaci výcvikového dne podíleli a budu jen věřit, že tento den pomohl všem zúčastněným vůdcům v doladění přípravy svých psů na BZH.

 

Mgr. Martin Chrástecký

 

 

Napsat komentář