Členská schůze KSK- 15.6.2019

V návaznosti na plán klubových akcí všem členům připomínáme konání zasedání členské schůze KSK, která se bude konat dne 15.6.2019, bezprostředně po ukončení klubové výstavy v místě konání II. Evropské výstavy slovenských kopovů , střelnice SLŠ Hranice.

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016

Schvalování a úpravy normativů klubu

Projednání a seznámení s činností klubu na další období

Diskuze

Ukončení schůze

V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !

Napsat komentář