Speciální BZH – informace výcvikáře klubu

Dosud byl projeven malý zájem o Speciální BZH, které plánujeme na 31.8.2019 u VLS  Karlovy Vary s místem konání v Lučinách. Tyto Speciální BZH proběhnou za stejných podmínek jako naše K – BZH. Zkoušeny budou stejné předměty dle platného zkušebního řádu pro honiče. Též mohou být zadány čekatelství na tituly CACT a Res. CACT. Přihlášky zasílejte výcvikáři klubu p. Přemyslu Maškovi.

Napsat komentář