IHZ- SK Hranice – výsledky

IHZ-SK Hranice

 30.11.2018

 

IHZ-SK probíhaly ve spolupráci s OMS Přerov ve školní honitbě SLŠ Hranice. Praktická část zkoušky se skládala ze 2 lečí, mezi kterými byla přestávka na občerstvení. Průběh samotné naháňky byl v režii SLŠ Hranice, konkrétně studentů 4. ročníku, kteří se se svěřeným úkolem vypořádali na výbornou. Průběh naháňky, organizace i příprava zázemí byly bezvadné, a všem organizátorům za to patří velký dík.

Na slavnostním výřadu bylo připraveno 33 kusů zvěře, z toho 14 kusů zvěře černé, 17 kusů daňčí a 2 lišky. Výřad byl tedy více než povedený.

V průběhu obou lečí byl dostatek zvěře jak černé, tak i dančí, a psi mohli ukázat, jak jsou připraveni. Bohužel úroveň práce psů, kterou na těchto zkouškách předvedli, nebyla taková, jakou bychom si představovali, a taková, jak ji popisuje zkušební řád.

Psi, kteří byli předvedeni, neukázali typickou práci slovenského kopova. Až na jednu výjimku psi postrádali chuť k práci na zvěř, hlasitost nebo měli velmi krátké hledání. Z toho důvodu bylo hodnocení předvedených psů následující:

 

jméno psa jméno vůdce klasifikace počet bodů
JALA Dzunošaj Jiří Musil I. cena 113
ARA z Libavských plání Robert Sargánek II. cena 107
AYRA od Svatých Martin Chrástecký II. cena 99
CIRA z Moruny Josef Urbánek II. cena 98
MARKO od Litoltova Radim Kalus II. cena 98
CIRA II. Žabí potok Jan Jeniš II. cena 94
ALKA Orichov dvor Karel Ptáček II. cena 87
FLAM z Judavinklu Michal Zemánek III. cena 76
GARA z Judavinklu Michal Zemánek odstoupil  

 

Na IHZ-SK bylo přihlášeno 10 psů, jeden vůdce se psem se nedostavil a jeden pes odstoupil v průběhu zkoušek pro indispozici.

Výsledek zkoušek se zdá být velmi tvrdý, ale hodnocení práce psů bylo spravedlivé, a bohužel plně odpovídalo předvedeným výkonům. Práce psů byla velmi podobná práci na IHZ-SK v Seloutkách a byla by velká škoda, pokud by se toto mělo stát standardem. Ani na ostatních IHZ-SK v letošním roce nebyly výsledky psů nijak oslnivé. Stávající stav by měl vyústit ve změny které povedou k tomu, aby se standartní práce, kterou předvádí jedinci slovenského kopova v České republice, stala předmětem obdivu a nikoliv údivu.

Jako rozhodčí tyto zkoušky posuzovali: Ing. Libor Beníček jako hlavní rozhodčí, Ing. Emil Hládek, MVDr. Jan Kučera, Ing. Jindřich Hýža, Tomáš Vašek, Vratislav Trčka a Jan Trčka jako rozhodčí a Ing. Anna Beníčková a Jan Čepek jako čekatelé na funkci rozhodčího.

Závěrem bych chtěl ještě jednou poděkovat SLŠ Hranice za možnost tyto zkoušky pořádat a za poskytnutí revíru, OMS Přerov za spolupráci při organizaci, rozhodčím za objektivní posuzování, ale především vůdcům za práci s jejich psy. Doufám, že se s vůdci, jejichž čtyřnozí pomocníci neabsolvovali zkoušky dle očekávání, setkáme na dalších zkouškách, kde z předvedené práce budou mít všichni radost.

 

Ing. Libor Beníček

Napsat komentář