IHZ Cep – výsledky

Dne 26.1.2019 se v jižních Čechách v obci Cep konaly již tradiční klubové individuální honičské  zkoušky organizované ve spolupráci s OMS Jindřichův Hradec. Tyto zkoušky nám umožnil uskutečnit myslivecký spolek Rožmberk ve své honitbě Svatá Barbora. Počasí nebylo zrovna příznivé, neustále se na nás z nebe snášela voda ať už ráno ve formě sněžení, nebo odpoledne ve formě deště. V každém případě ale na zemi stále zůstávala vrstva sněhu, ve které bylo možno ověřovat přítomnost divokých prasat.  

 Zkoušky byly, jak je již v poslední době zvykem, naplněny zájemci o splnění podmínek chovnosti a lovecké upotřebitelnosti na sto procent. Všichni vůdci zkoušených psů byly členové našeho klubu, jelikož v případě velkého zájmu o účast na klubem organizovaných zkouškách mají tito přednost před majiteli slovenských kopovů, kteří členy klubu nejsou. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Libor Beníček, Václav Pác, Ing. Libor Beníček a Radek Hasenöhrl. Proběhla hospitace čtyř čekatelů na funkci rozhodčího, jmenovitě Mgr. Petra Šupíka, Adama Klementa, Rudolfa Slaby a Tomáše Kose.

Tak jak už jsme si v honitbě MS Rožmberk za minulé roky zvykli, vždy se podaří vybrat takové leče, aby bylo možné vyzkoušet kopovy v kontaktu s divokými prasaty. Ve všech třech lečích měli přezkušovaní psi možnost pracovat jak se zvěří černou, tak i se zvěří vysokou. Nejvíce pak v leči třetí, kde se to divokými prasaty jen hemžilo.

Sborem rozhodčích byly zadány tři první ceny, šest cen druhých a jedna cena třetí. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Nezbývá než poděkovat členům mysliveckého spolku Rožmberk a p. Václavu Dvořákovi za umožnění zkoušek v jejich honitbě a jejich perfektní průběh. Dále bych chtěl poděkovat výcvikáři klubu p. Přemyslu Maškovi, který se bohužel zkoušek nemohl osobně zúčastnit, za vynikající přípravu podkladů pro rozhodčí.

 

                                                                                                                       Mgr. Michal Füleky

 

 

Napsat komentář