Mezinárodní soutěž SK – Doupov 2018 – výsledky

 Mezinárodní soutěž slovenských kopovů

 

                  Úspěšně máme za sebou X. Mezinárodní soutěž slovenských kopovů, kterou jsme v tomto roce spolupořádali s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovvy Vary ve dnech 7. – 9. 12. 2018. Přípravy, které předcházely, organizace, vlastní průběh a veškerý potřebný servis zařídili na výbornou zaměstnanci Lesní správy Dolní Lomnice. V dobře zazvěřené režijní honitbě Hradiště mělo možnost všech deset soutěžících kopovů ukázat své přednosti a kvality honiče. K pěti vybraným kopovům z našeho klubu delegovali zástupci slovenského klubu dva kopovy a po jednom reprezentovali svůj klub kopovi z Maďarska, Itálie a Polska. V kvalitně obsazené jubilejní X. soutěži se nejlépe umístili na 1. místě Václav Dvořák s Baylies, na 2. místě zástupce slovenského klubu Ing. Marek Cvik s Eržou a jako 3. skončil Jaroslav Obr s Kodym ( další pořadí si můžete přečíst na přiloženém přehledu výsledků ). Ocenění za nejlepší práci z obůrky dostal Ing. Marek Cvik s Eržou. Cenu za nejlepší spolupráci pes vůdce, kterou věnoval maďarský klub, přidělili rozhodčí jednohlasně panu Jaroslavu Obrovi a Kodymu. Vítěz si odvezl  krásný obraz ,, Kopov s divočákem“ od našeho dlouholetého  sponzora a přítele akademického malíře Václava Nasvětila.

Dovolte mi, abych poděkoval zaměstnancům  VLS za umožnění soutěže v jejich honitbě a také za perfektní zvládnutí všeho potřebného k hladkému a zdárnému průběhu. Dále děkuji psovodům z našeho klubu, především pak zástupcům ostatních  zúčastněných zemí, kteří vážili dalekou cestu, aby mohli reprezentovat svůj mateřský klub, za jejich profesionální chování a předvedení svých psů. Také děkuji svým zkušeným kolegům rozhodčím za jejich, myslím si, objektivní a spravedlivé posuzování a chování se po celou dobu soutěže, za hodnotné a praktické ceny věnované klubem a ostatními sponzory psovodům, rozhodčím a zástupcům VLS.  V neposlední řadě děkuji řediteli VLS divize Karlovy Vary JUDr. Jiřímu Kšicovi, který se nám věnoval po celý tento víkend.  Náš klub je  přesvědčen, že i do budoucna nám budou VLS umožňovat takovéto nebo jím podobné kynologické akce, za což jim patří velký dík.

                    Podrobnosti z této kynologické akce se dočtete v připravovaném Zpravodaji, který vyjde v roce 2019.

 

                                          Vrchní rozhodčí Přemysl Mašek

                                               


      

Napsat komentář