Výše členských příspěvků – upozornění

Na základě rozhodnutí členské schůze, ze dne  16.6.2018 došlo k navýšení členského příspěvku z částky 300,- Kč na částku 500,- Kč.  Viz zápis NČS, v sekci  zápisy a usnesení. Žádáme všechny členy, kteří zaslali do konce roku 2018 pouze nižší částku, aby doplatili nejpozději do 15.1.2019 rozdíl, tedy 200,- Kč na účet KSK. V případě, že tak neučiní do uvedeného termínu, bude jim částka 300,- Kč vrácena a bude nadále postupováno tak, jako by členská povinnost nebyla splněna.

Napsat komentář