Seznam nově přijatých členů

Na základě ustanovení článku IV, odst. 2, písm. d) stanov Klubu slovenského kopova, z.s. byli za členy KSK přijati korespondenčním hlasováním tito žadatelé.

Seznam nově přijatých členů  květen_2017

 

Napsat komentář