Výsledky IHZ Olešovice 10.11.2016

Výsledky IHZ Olešovice

                                                                                                                                                                                                                                                            Dne 10.11.2016 proběhly naše první IHZ v letošním roce. Těchto IHZ se velice dobře zhostili po stránce organizační zaměstnanci LČR Konopiště s vlastním provedením na polesí Olešovice, kde byl hlavním organizátorem Ing. Pavel Šusta. Zazvěření černou zvěří v této honitbě bylo velice dobré, a to především v druhé leči. Díky vynikající práci převážné části předvedených kopovů bylo uloveno 13 ks černé zvěře a jedna liška.

Klub děkuje za propůjčení honitby zaměstnancům LČR Konopiště a také za vzorné předvedení kopovů všem psovodům.

 Výcvikář Přemysl Mašek 

Napsat komentář