Členské příspěvky a ověření plateb – informace

Vzhledem k množícím se dotazům členů na skutečnost, zda mají zaplaceny členské příspěvky, popř. další finanční náležitosti vůči klubu sdělujeme, že k ověření těchto údajů je možno vznést dotaz na pokladníka klubu Jana Trčku, na e mailové adrese  pokladnik@slovenskykopov.cz.  V případě, že člen nemá uhrazeny dřívější závazky vůči klubu, (např. členský příspěvek za rok 2015),  došlé platby budou automaticky použity nejprve na úhradu starších dlužných částek až do jejich úplného zaplacení. Od 1.12.2016-31.12.2016 bude na stránkách klubu zveřejněn seznam členů, kteří si povinnosti nesplnili včetně výše dluhu tak, aby mohlo dojít  do konce roku 2016 k případné nápravě. Od 1.1.2017 bude již zveřejňován pouze  aktualizovaný přehled aktivních členů KSK pro daný rok.

Napsat komentář