Výcvikový víkend Ondřejov 2016

V pořadí již čtvrtý výcvikový víkend KSK proběhl v honitbě  HS Ondřejov. Přihlášeno  bylo 20 vůdců

se svými psy , ale v posledním týdnu před 14.5. se 7 vůdců odhlásilo pro různé důvody , takže skutečńá

účast byla 13 vůdců se psy . Celkem bylo v sobotu na nácviku v lese  U Svaté Trojice včetně vůdců

jejich doprovodu, členů klubu , myslivců HS a korony 45 lidí. O catering se po celý den postarala Katka

Preislerová , vyšlo nám i pěkné polojasné počasí . V 9 hodin bylo zahájení , vůdci byli rozděleni do 3 skupin.

První šla na stopy pod vedením výcvikáře Přemka Maška,   druhou měla na starost Jiřinka Legátová, která

učila  vůdce jak správně provádět disciplíny vodění, odložení, poslušnost  a jak předvést psa na výstavě.

Třetí skupina si potom tyto disciplíny provedla „na ostro“ pod vedením rozhodčího Václava Páce.

Postupně se skupiny vystřídaly  a poslední stopou se v 18 hod první den ukončil.

Druhý den proběhla ochota na černou v obůrce ve Zvánovicích, které se zúčastnilo 17 pejsků .

Přesto, že se jednalo o mladé psy, předvedli  velmi dobrou práci – 2/3 výkonů hodnotil výcvikář známkou 4.

Po obůrce ještě proběhla dvouhodinová diskuse o teorii výcviku a o zkušebním řádu. V průběhu akce i v diskusi

v sobotu večer při posezení v restauraci Na Propasti byl účastníky velice kladně výcvikový víkend hodnocen

a oceněn jeho  přínos hlavně u začínajícíh vůdců. V neděli ve 12 hodin jsme skončili a učastníci se rozjeli domů.

 

S pozdravem Kopovům Zdar   –  Václav Pác

 

Napsat komentář