III. samostatná Klubová výstava slovenských kopovů – výsledky

Výsledky III. samostatná Klubová výstava SK

 

 

Dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích naší Klubové výstavy v Lučinách a porovnal naši klubovou výstavu v roce 2016 s rokem 2015.

Na výstavě posuzoval:  Ing. Miroslav Stanovský, CSc. ze Slovenska

Jako čekatel na rozhodčího: Ing. Libor Beníček

Vedoucí kruhu: MVDr. Iveta Stiksová

Zapisovatelé: Ing. Anna Beníčková, Jan Čepek

Všem, kteří se podíleli na hodnocení, přípravě celé výstavy a samotné organizace bych chtěl poděkovat.

Poděkování patří i LS-VLS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách a VLS, divize Karlovy Vary, že nám umožnili tuto výstavu zorganizovat při jejich přehlídce ulovené spárkaté zvěře za rok 2016. Široká veřejnost, která se přehlídky zúčastnila se tak mohla s našimi psy seznámit.

Rovněž bych chtěl poděkovat všem majitelům psů za předvedení jejich čtyřnohých pomocníků a popřál jim dále hodně úspěchů v absolvování zkoušek z výkonu, popřípadě dalších výstav pokud se jim tato výstava nepovedla. Nemohu si odpustit kritickou poznámku o připravenosti některých psů, ale i vůdců, kteří je předváděli. Je potřeba se této činnosti více věnovat a psy na tuto výstavu připravit. Nejvíce na to doplácí pak samotní psy a jejich vůdci, při zadávání titulů, kdy se sejdou vyrovnaní jedinci a pak rozhodčí přihlíží i k tomu jak se umí pes předvést a jak se chová vůdce.

Libor Beníček st.

poradce chovu

 

Napsat komentář