K BZH 2023 – upozornění

Pokud má ještě  někdo zájem o K BZH 21.5.2023, musí neprodleně, nejpozději do 30.4. zaslat potřebnou přihlášku. Po tomto termínu přihlášení již není možné. 

Výcvikář pro Čechy

Přemysl Mašek

Členská schůze KSK

Zveme tímto všechny členy KSK na  členskou schůzi, která se uskuteční dne 20.5.2023, po skončení klubové výstavy, Restaurace Na Špici, Radošov.  

 

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období,
zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2022

Schvalování a úpravy normativů klubu

Diskuze

Ukončení schůze