S KBZH Lučiny – výsledky

V Okounově 7. září 2022  

Vážení kolegové,

dne 3.září 2022 proběhly u Vojenských lesů a statků divize Karlovy Vary LS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách řádně plánované Speciální klubové barvářské zkoušky honičů. Na tyto S KBZH jsem obdržel celkem 24 přihlášek. Z různých důvodů se z těchto zkoušek postupně odhlásilo 7 majitelů kopovů ( vůdců ). Před raním nástupem na sportovní střelnici v Lučinách byla provedena veterinární  prohlídka a kontrola čipů na předložené průkazy původu u 17 kopovů bez zjištěné závady. Nástup  byl tradičně zahájen trubači Petrem Vajnerem, Jirkou Horníkem, Honzou Marešem a Jirkou Bláhou, poté se slova ujal zástupce VLS místní lesník Pepa Barták, dále předseda našeho klubu Mgr. Petr Šupík, který všechny přítomné srdečně uvítal a psovodům popřál mnoho zdaru. Mnou byli nejprve představeni psi a jejich vůdci a dále posuzující rozhodčí a čekatelé.  Pár slov bylo řečeno k organizaci a průběhu celého dne. Po rozlosování bylo 17 psovodů rozděleno do 3 skupin,  přiděleny rozhodčí a čekatelé. Pro každou skupinu bylo přiděleno terénní auto  na zakládání divočáka na konci stopy a přepravu rozhodčích . Po přesunu do prostoru provedení vlastních zkoušek , byli všichni psi postupně odzkoušeni ze všech 5 disciplín. Převážná část psů byla velice dobře připravena a předvedla výborné práce, které byly rozhodčími  po zásluze odměněny pěknými známkami. Prvních cen bylo uděleno čtrnáct, druhé dvě a jedna cena byla třetí. Prvnímu a druhému psu v pořadí bylo rozhodčími jednohlasně uděleno čekatelství CACT a res. CACT. Jak zkoušky celkově dopadly přikládám k nahlédnutí Přehled výsledků. Po dlouhé době byla jedna fena nahlášena jako oznamovač a to předvedla po vypuštění podle nahlášení vůdkyně před zahájením práce na uměle založené nepobarvené stopě  černé zvěře. Tato práce byla ještě fenou doplněna pěknou hlasitostí u kusu.

              Celodenní občerstvení připravila Jitka Mašková  a za pomoci Lenky Broučkové a Lucky Bryndové jej po dobu celých  zkoušek také společně servírovaly. Všem třem ale především Jitce  patří velké poděkování za tuto její dlouholetou obětavou činnost pro klub. Dále si dovoluji jménem našeho klubu poděkovat Vojenským lesům a statkům za propůjčení režijní honitby a prostorů sportovní střelnice v Lučinách. Zakladačům divočáků na konci stop a přepravu rozhodčích, šlapačům stop a trubačům. Moc a moc děkuji všem těm, kteří se jakýmkoliv způsobem  podíleli na náročné přípravě a také na hladkém a zdárném průběhu celé této velice úspěšné kynologické akce. Nejmenovaných obětavců, bez kterých by se tyto akce neobešli není mezi námi mnoho a proto si jich važme!

 

 

 

                                                                               Vr. rozhodčí   P ř e m y s l    Mašek

 

 

 

Barvářské zkoušky honičů VLS Karlovy Vary – Lučiny 2022.09.03-výsledková listina -přehled