30. výročí založení KSK – žádost

V souvislosti s nadcházejícími oslavami 30. výročí založení KSK si dovolujeme požádat všechny členy klubu o pomoc při zajišťování dostupných materiálů, jak obrazových například fotografií či jakýchkoliv jiných dokumentů, vztahujících se k činnosti klubu za uplynulých 30 let. S Vaším souhlasem budou materiály vyhodnoceny a mohou se stát součástí prezentace klubu. Materiály prosím zasílejte , nebo s informacemi se obracejte na  výcvikáře klubu pana Přemysla Maška.