Klubové BZH Valšovice 2022 – výsledky

                     Klubové barvářské zkoušky honičů

Den po Klubové výstavě byly na 8. května 2022 naplánované Klubové barvářské zkoušky honičů. Přihlášeno bylo 14 slovenských kopovů,  z toho bylo 6 fen a 8 psů. Na nedělní ranní nástup v areálu Valšovické sportovní střelnice SLŠ Hranice se nedostavil jeden psovod s fenou, takže přejímka a veterinární prohlídka proběhla u 13 kopovů, kteří byli na těchto zkouškách svými vůdci předvedeni. Po zahájení zkoušek trubači ze SLŠ Hranice, zástupcem této lesnické školy Ing. Martinem Němcem a místopředsedou našeho klubu Miroslavem Rudelem byli vrchním rozhodčím představeni jednotliví vůdci se svými kopovi a klubem delegující a tento den posuzující rozhodčí ve složení: vrchní rozhodčí Přemysl Mašek, rozhodčí Ing. Libor Beníček, Mgr.Martin Chrástecký, Ing. Jindřich Hýža, Libor Beníček, MVDr. Jan Kučera, Tomáš Vašek a čekatelé Ing. Kateřina Homolová a Dita Vykysalová. Psovodi byli rozděleni do 3 skupin a vrchním rozhodčím byli ke každé skupině přiděleni dva rozhodčí. Nepobarvené šlapané stopy černé zvěře byly určenými šlapači za dozoru rozhodčích dle zkušebního řádu šlapány od 6.hodiny ranní. První pachové práce psů byly současně zahájeny u první a druhé skupiny po 10. hodině.  V obou případech byli na konci stop založeny správně zašité a váhově zkušebním řádem předepsaní lončáci. Třetí skupina se odebrala na odzkoušení disciplín vodění a odložení. Tento den byli předvedeni někteří kopovi, kteří byli  výborně připraveni na všechny zkoušené disciplíny. Posuzujícími rozhodčími bylo konstatováno, že u některých psů nebyly vůdci docvičeny základní disciplíny vodění a odložení, ať se jednalo o volné provedení nebo na řemeni. U některých kopovů byl také problém po vypuštění na disciplínu vyhledání a chování u střelené zvěře. Za předvedené výkony byly rozhodčími uděleny  čtyři I. ceny, tři II.ceny, čtyři ceny III. a  dva vůdci v průběhu zkoušek odstoupili.  Za první místo bylo uděleno čekatelství na pracovní titul CACT a druhému v pořadí Res. CACT. Pro informaci jak zkoušky dopadly přikládáme Přehled výsledků. Nejlépe hodnocené dvojici byl na jeden rok propůjčen Putovní pohár. Jednu z podmínek chovnosti si na těchto zkouškách splnilo 7 kopovů  a kartička o lovecké upotřebitelnosti byla předána 11 psům. Zkoušky byly po stránce přípravy, organizace a vlastním průběhu včetně servisu a celodenního občerstvení našimi členy ve spolupráci s lesnickou školou výborně připraveny. Poděkování patří vedení Střední lesnické školy za propůjčení areálu sportovní střelnice a části školního polesí, kde praktické zkoušky probíhaly. Děkuji také Honzovi Trčkovi, Robertu Sargánkovi  a Tomáši Češkovi za příkladný postoj k této naší zdařilé kynologické akci. Dále mi dovolte, abych poděkoval  trubačům  studentům SLŠ Hranice, šlapačům, přenašečům a zakladačům divočáků na konci stop. V neposlední řadě všem členům klubu, kteří  se podíleli na zařizování, přípravě a vlastním průběhu těchto zdárných zkoušek.

                                   Kopovům zdar!

                                  Vrchní rozhodčí Přemysl Mašek 

VII. samostatná Klubová výstava SK- výsledky

 

Klubová výstava SK 2022


 

Klubová výstava na SLŠ v Hranicích.

Náš klub využil nabídky SLŠ v Hranicích a uspořádal dne 7.5.2022 Klubovou výstavu slovenských kopovů  v areálu střelnice SLŠ Valšovice.

Již v pátek 6.5.2022 připravili zaměstnanci SLŠ, žáci a členové klubu na střelnici technické zázemí  pro výstavu včetně postavení propagačního stanu našeho klubu.

Po skončení příprav se sešli členové výboru klubu na společné jednání v prostorách Autoškoly Trčka v Hranicích k jednání týkající se činnosti klubu a přípravy členské schůze 7.5.2022

V sobotu ráno se všichni organizátoři sešli v areálu střelnice, aby připravili pro účastníky občerstvení, organizaci parkování a presentaci.

Od  8:00 hodin začala přejímka psů pod veterinárním dozorem MVDr. Stiksové. Vystavovatelé obdrželi podklady pro posuzování a čekali na zahájení výstavy.

V 9:00 po zaznění slavnostních fanfár trubačů SLŠ zahájil Klubovou výstavu předseda klubu Mgr.Petr Šupík. Přivítal ředitele SLŠ v hranicích Ing. Lukáše Kandlera, rozhodčí Lenku Frnčovou, která posuzovala všech 48 přihlášených psů. Jako vedoucí kruhu jí pomáhal Ladislav Frnčo, Lenka Broučková a Jan Čepek jako zapisovatelé.  Posuzování probíhalo bez větších problémů, jediný menší problém byl s dešťovou přeháňkou před zahájením.

Jako nejlepší jedinec výstavy byla oceněna fena, BRIA z Doubravské hájenky, majitel Michal Příhoda. Pes získal ocenění V1 CAC,KV KSK fena a titul BOB.

Titul CAJC,BOJ, BOS pes, jako nejlepší jedinec opačného pohlaví získal pes ALTAJ od Lednického dvora, majitelka Natálie Bysaha.

Titul V1, CAC, KV pes, jako klubový vítěz získal pes CIRO z Doubravské hájenky, majitel Hladík Jan.

Titul BOV jako nejlepší veterán získala fena KORINA z Libeníčka, majitel Beníčková Anna Ing..

Z celkového počtu 48 posouzených psů a fen získalo ocenění výborná 34 jedinců tj. 70,8%, velmi dobrá 8 jedinců tj. 16,7 %, dobrá 6 jedinců tj. 12,5 % . Posouzeni byli všichni psi. Tyto výsledky jsou ukázkou dobré práce našich chovatelů, za což si zaslouží velké poděkování. Přihlášených 48 jedinců na výstavu je velmi dobré číslo v návaznosti na dvouleté covidové  opatření, které nám chov určitě ovlivnilo. Proto patří velké poděkování členům, kteří se na Klubovou výstavu přihlásili. Za to patří velké poděkování všem majitelům slovenského kopova za podporu jeho chovu u nás.

Po vyhlášení všech oceněných a nezbytném focení se s účastníky výstavy rozloučil předseda klubu a pozval je na jednání členské schůze, která se konala v místě výstavy.

Libor Beníček

poradce chovu SK

 

 

                       Výsledky KV SK dne 7.5.2022

                   SLŠ Hranice – střelnice SLŠ Valšovice

  Pes        
           
kat. číslo jméno psa majitel hodnocení pořadí titul
  Třída mladých        
47 ALTAJ od Lednického dvora  Bysaha Natálie výborný 3  
1 FALCO z Terchovskej doliny  Opatřil Jan výborný 1 CAJC, BOJ, BOS
2 IBO spod Kamenného Janka  Zouhar Dominik výborný 2  
  Mezitřída        
3 ARES Agie z Františkovho dvora  Búbela Robert dobrý    
4 ARGO Puko Moravia  Mančíková Markéta výborný 1 CAC
5 BAF z Vltavotýnských lesů  Kos Tomáš výborný 3  
6 FARO z Cepských blat  Vodička Josef výborný 2 res. CAC
  Třída otevřená        
7 ASTOR od Hersici  Rokyta Roman velmi dobrý    
8 BARD z Procházkova dvora  Procházka Martin výborný 4  
9 BODY HUNTER z Doubravské hájenky  Slaba Rudolf Mgr. výborný 2 res. CAC
10 BONO z Procházkova dvora  Homola Jan výborný    
11 CALVIN z Procházkova dvora  Procházka Martin výborný    
12 CEDRIK z Procházkova dvora  Procházka Martin výborný 3  
13 CIRO z Doubravské hájenky  Hladík Jan výborný 1 CAC, KV
  Třída pracovní        
14 BRIX z Menšíkova dvora  Češek Tomáš výborný 1 CAC
15 EGON z Černého hůšťa  Češek Tomáš výborný 2 res. CAC
16 ERAN z Černého hůšťa  Manda Tomáš výborný 3  
   

 

Fena

       
  Třída mladých        
17 BETA Bejchlovské hvozdy Trčka Jan výborná 2  
18 BORA z Hajdových pasek  Janků Stanislav výborná 4  
19 CIRA z Vltavotýnských lesů  Chrastil Radek velmi dobrá    
20 DALILA Kerekveň  Mareš Libor výborná 3  
21 LINA z Mičinského hája  Šmíro Zdeněk výborná 1 CAJC
  Mezitřída        
22 ALISSA AGIE z Františkovho dvora  Horák Adam dobrá    
23 AMINA z Vltavotýnských lesů  Kříž Lukáš výborná 4  
24 ANGEE Puko Moravia  Vlachynský Libor výborná    
25 AURI Puko Moravia  Vlachynský Libor velmi dobrá    
26 CONNY z Doubravské hájenky  Dukát Vlastimil výborná 3  
27 DONA Rožmitál  Staněk Oldřich velmi dobrá    
28 FATY spod Lipovice  Rudel Miroslav výborná 2 res. CAC
46 GEMA z Cepských blat  Zborková M., Novák V. výborná 1 CAC
29 IMPALA spod Kamenného Janka  Nátr Jiří Ing. dobrá    
  Třída otevřená        
30 A-BORA z Doubravské hájenky  Švancár Josef velmi dobrá    
31 A-BRITA z Doubravské hájenky  Křišťál Jiří dobrá    
32 BRIA z Doubravské hájenky  Příhoda Michal výborná 1 CAC, KV, BOB
33 BRIXA z Doubravské hájenky  Hladík Jan dobrá    
34 CASSY z Doubravské hájenky  Hladík Jan výborná 2 res. CAC
48 ENIE z Terchovskej doliny Valerián Radek velmi dobrá    
35 CINDY Rožmitál  Ivanides Peter velmi dobrá    
36 CHITA vom Haus Imrek  Dvořák Václav výborná 3  
37 MISSY z Hornej báby  Brtáň Pavol výborná 4  
38 NALA-KAŠTÁNEK zo Španieho poľa  Jakuba Zdeněk výborná    
  Třída pracovní        
39 AJUGA od Hersici Šmerda Jaroslav Ing. velmi dobrá 4  
40 BÁRA z Doubravské hájenky  Dvořák Václav výborná 2 res. CAC
41 CERA z Menšíkova dvora  Brlka Tomáš výborná 1 CAC
42 EBONY z Černého hůšťa Beníček Libor Ing. výborná 3  
43 FERGIE od Přetržené zmoly  Lajza Josef dobrá    
  Třída vítězů        
44 CULA FLAT od Svatých Stiksa Martin Ing. výborná 1 CAC
  Třída veteránů        
45 KORINA z Libeníčka  Beníčková Anna Ing. výborná 1 BOV

 

 

 

Ples KSK – Klášterec nad Ohří

XVII. Myslivecký ples

 

         S roční odmlkou původně náš klub naplánoval  tento ples na 19.února 2022. Z důvodu koronavirové situace se ples v tomto termínu nemohl konat . O možnosti jeho uspořádání v náhradním termínu 12. března 2022 jsme se z medií dozvěděli , že od 20. února se může v uzavřených prostorách scházet  500 osob. Toto pro nás byl signál ke konání plesu, což jsem také probral s výborem klubu.  Abychom o konání informovali naše členy a co nejširší  veřejnost ,byl náš ples zahrnut do programu Kulturního centra, dále běžela reklama na smyčce Klášterecké kabelové televize. Po okolí Klášterce nad Ohří jsme rozvezli a vyvěsili plakáty. Členská základna se mohla na našich stránkách včas dočíst o termínu konání plesu. Zájemců o vstupenky z řad našich členů byl však ještě slabší než léta minulá, obdobně tomu bylo také s cenami do tomboly. Rozeslal jsem více jak 100 SMS zpráv s pozváním a prosbou o příspěvek do tomboly. Již tradiční členové opět nezklamali a ceny nebo finance poslali. Někteří slíbili dodání, ke kterému však nedošlo a převážná část oslovených se nenamáhala ani odpovědět. To, že klub nepodpořili  a na ples nepřijeli by bylo  omluvitelné, ale to, že nepřispěli jakoukoliv cenou do tomboly nás samozřejmě velice mrzí. 

         Od 20. února 2022 nám nastaly tři perné týdny k zařizování, vyjednávání a shánění cen do tomboly včetně zvěřiny. První problém  vyvstal  v nově moderně zrekonstruovaném Kulturním domě na Kulturní centrum při jednání s vedením o podrobnostech našeho plesu. Původně nám nebyla povolena tradiční zvěřinová tombola, myslivecká výzdoba, reklamy sponzorů a také žádné občerstvení z naší strany. V návazném jednání jsme se přece jen domluvili na zvěřinové tombole, omezené výzdobě chvojím za přísných opatřeních, které jsme dodrželi  a také nám pronajímatel kavárny ( barů) umožnil alespoň prodej tradičního zvěřinového guláše.

         Tři týdny denodenních  starostí a shánění   vyvrcholily  v sobotu 12. března ráno od 7.00 hodin, kdy jsme mohli teprve začít s výzdobou a stavěním tomboly. Úklid po plesu v neděli  byl domluven do 13.hodiny, což bylo z naší strany bezchybně dodrženo.  

          Pro vaši informovanost uvádím, že plesu se zúčastnilo pouze 8 našich členů s rodinami včetně našeho obětavého předsedy Mgr. Petra Šupíka. Do tomboly přispělo celkem 65 sponzorů, z  toho bylo 28 členů a 37 ostatních sponzorů. Vstupenek se podařilo udat 254 což je zhruba o 100 méně než byl průměr předchozích plesů. Přesto jsme neměli problém s prodáním všech připravených růží a lístků na bohatou tombolu, která čítala více jak 800 cen. Přes veškeré popsané překážky a problémy se ples vcelku  vydařil a pro klub dopadl dobře.

Závěrem mé zprávy mi dovolte, abych poděkoval především všem sponzorům , těm, kteří na ples přišli a nesmím  zapomenout na ty, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na jeho přípravě a vlastním průběhu. Tato stručná zpráva je pouze informativní, podrobně i s fotografiemi bude ples popsán ve Zpravodaji za rok 2022. Pevně doufáme, že se neúčast členů na příštím plesu výrazně změní. Již nyní jste všichni srdečně na XVIII. ples KSK zváni.

 

 

                                      Za KSK Přemysl  Mašek