Členská schůze KSK – 7.5.2022

P O Z V Á N K A  na zasedání členské schůze

Zveme všechny členy KSK k zasedání členské schůze Klubu slovenského kopova,z.s., která se uskuteční dne 7.5. 2022, po skončení výstavy, v prostorách Střelnice SLŠ Valšovice.

 

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období,
zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2021

Schvalování a úpravy normativů klubu

Diskuze

Ukončení schůze