IHZ SK Zelený Kříž 15.1.2022 – výsledky

Poslední Individualní honičské zkoušky v lovecké sezoně 2021 až 2022 proběhly dne 15.ledna 2022 v honitbě Zelený Kříž u  Okresního mysliveckého spolku Beroun. O tyto zkoušky, jako o všechny předešlé, byl velký zájem. Obdržel jsem celkem 15 přihlášek, z kterých jsem upřednostnil zájemce, kteří ještě v roce 2021 na IHZ nebyli a ty jsem pak doplnil psovody tak jak se postupně přihlašovali a na zkouškách už byli. Z různých důvodů se však postupně odhlásilo 5 psovodů a tak jsem využil vlastně všechny náhradníky a dal také možnost i jedinému přihlášenému nečlenu našeho klubu. Klubem bylo navrženo 12 rozhodčích, účast z nich potvrdilo pouze sedm a jeden čekatel, což byl dostatečný počet na objektivní posouzení práce všech deseti kopovů. V průměrně zazvěřených  lečích černou zvěří jí našla a výborně s ní pracovala převážná část kopovů. Ti nejlepší často až několik kilometrů. Za potvrzené upřednostňování hlasité a dlouhé práce s černou, nejen rozhodčími ale také ověřením na GPS obojcích, byl třem kopovům po zásluze udělen titul “ DIVIAČIAR“. V návrhu posuzujících rozhodčích byl na tento titul ještě jeden kopov, který však nesplňoval jednu ze tří podmínek Zkušebního řádu pro udělení tohoto nejvyššího pracovního ohodnocení pro kopova. Přehled výsledků a pořadí umístění na těchto zkouškách přikládám v příloze této mojí zprávy. 

              Velice pečlivě připravené a organizačně dobře zvládnuté zkoušky včetně tradic české myslivosti a myslivecké kynologie. O vše se postaral, včetně občerstvení a zajistil se svoji rodinou a kamarády náš člen Oldřich Staněk, který nám k této akci propůjčil užívanou pronajatou honitbu. Jménem klubu mu za příkladný přístup k těmto akcím patří poděkování. Dále bych chtěl poděkovat ČMMJ OMS Beroun za spolupráci, trubačům a psovodům za ukázněné vystupování a předvedení svých psů. Dále děkuji svým kolegům rozhodčím: Mgr. Michal Füleky, Adam Klement, Jan Brom, Radek Hasenöhrl, Jan Hladík, Václav Pác a čekatel  Bc. Martin Souček , kteří byli v lečích pozorní a své poznatky o práci jednotlivých kopovů dokázali navrhnout pro spravedlivé a objektivní známky z jednotlivých hodnotících disciplín. Dále jím tímto děkuji za potvrzení delegačky, účast a slušné vystupování po celou dobu této velice zdařilé  klubové kynologické akce. Zkoušky proběhly bez podaného protestu. Kopovům zdar !                       Vrchní rozhodčí    P ř e m y s l   M a š e k.

Uzávěrka příspěvků do Zpravodaje KSK 2022

Případné články s příspěvky členů do Zpravodaje KSK 2022 je nutné odevzdat k rukám redakční rady   nejpozději do konce února 2022. Přivítáme jakékoliv  Vaše poznatky a zkušenosti z chovu a výcviku slovenského kopova.  Podělte se se všemi ostatními o radostné či méně radostné chvilky s našimi čtyřnohými kamarády. Nebojte se napsat,  se stylizací Vám rádi pomůžeme.

Mgr. Petr Šupík, Ing. Libor Beníček, Přemysl Mašek