Výsledky IHZ SK Dlouhá Voda

Individuální zkoušky honičů slovenských kopovů

Dlouhá Voda

12.11.2021

Druhé zkoušky IHZ-SK, které se konaly na moravě, byly uspořádány v nové honitbě Dlouhá Voda, pronajaté naším kolegou Michalem Příhodou.

Naháňka byla naplánována ze 2 lečí, proložených svačinou. Honitba se skládala z velkého množství zalesněných kalamitních ploch po kůrovcové kalamitě, proložených poosty či kotlíky smrku, ve kterých lehává zvěř. Leče byly rozsáhlé, ale bez ostružiní, kde se mělo potvrdit hledání, jako dominantní vlastnost slovenského kopova

V první leči bohužel psi žádnou černou zvěř nenašli. Z poznatků střelců byla vidět jen zvěř vysoká, nicméně vždy bez doprovodu psů. V druhé leči psi nejprve hlásili zvěř vysokou a srnčí, a v druhé polovině druhé leče psi před honci na zvěř narazili a pracovali na ní. Po skončení druhé leče jsme se od střelců dozvěděli že větší množství černé zvěře zůstalo za námi, proto jsme se rozhodli část druhé leče projít ještě jednou, nicméně psi už neprokázali žádnou práci.

NA této naháňce ne nepodařilo ulovit žádný kus.

Hodnocení práce psů bylo následující:

 

Jméno psa Majitel Počet bodů Klasifikace – pořadí
Plemeno psa, Pohlaví Vůdce
DAN Vihorlatské hory Peter Šimek 109 II. cena – 1
pes Peter Šimek
DRANT z Moruny Jan Opatřil 107 II. cena – 2
pes Jan Opatřil
ALBEE z Polčiny Mgr. Petr Šupík 106 II. cena – 3
fena Mgr. Petr Šupík
A-BAD z Doubravské hájenky Ladislav Pisch 103 II. cena – 4
pes Ladislav Pisch
A-BORO z Doubravské hájenky Ladislav Pisch 88 II. cena – 5
pes Ladislav Pisch
TAMBOR Lohyňa Jan Učeň 93 III. cena – 6
pes Jan Učeň
MEGAN Rúbaný vrch Jan Učeň 93 III. cena – 7
pes Jan Učeň
OMARA Krššákov dvor David Šobáň 87 III. cena – 8
fena David Šobáň
ENDY z Kukelské hájenky Zdeněk Jiroušek 83 III. cena – 9
pes Zdeněk Jiroušek

 

Žádný pes z předvedených nepředvedl výkon, který by opravňoval zařazení slovenského kopova do I. ceny. Důvodem bylo ve většině případů především krátké a nedostatečné hledání, v některých případech doplněné o nedostatečnou hlasitost, případně ochotu k práci na černou zvěř. I na černou zvěř, která v leči byla viděna, začali psi pracovat teprve v okamžiku, kdy tam došli spolu s psovody a rozhodčími na 50 metrů.

Rád bych poděkoval kolegům Liboru Vlachynskému, Janu Čepkovi, Anně Beníčkové a Honzovi Hladíkovi za celodenní posuzování, Michalu Příhodovi za propůjčení honitby a doufám, že v následujících letech se opět setkáme při další možnosti uspořádat zde IHZ-SK

 

Libor Beníček

Výcvikář KSK

Výsledky IHZ-SK Valšovice

Individuální zkoušky honičů slovenských kopovů

SLŠ Valšovice

12.11.2021

První zkoušky IHZ-SK, které se konaly na moravě, byly tradiční zkoušky IHZ SK v honitbě Valšovice, uspořádané jako školní naháňka třídy 4.B Střední lesnické školy Hranice.

Naháňka byla složena ze 2 lečí, proložených svačinou. Připravené leče byly dostatečně rozsáhlé a zazvěřené, aby bylo možno prověřit vlastnosti předváděných slovenských kopovů a posoudit je.

V první leči se černá zvěř vyskytovala až v její druhé polovině, nicméně zvěře byl dostatek pro posouzení především ochoty k práci na černou zvěř a nahánení. Bohužel v první leči vzniklo několik postřelů, a po jednom z postřelených selat se vydaly 2 feny, které jej stavěli asi 45 minut uprostřed druhé leče, kde nakonec došlo i k jeho dostřelení. Pravděpodobně z tohoto důvodu se nám nepodařilo ve druhé leči už na žádnou černou zvěř narazit.

Celkem se tedy na naháňce podařilo ulovit 8 kusů černé zvěře.

Hodnocení práce psů bylo následující:

 

Jméno psa Majitel Počet bodů Klasifikace – pořadí
Plemeno psa, Pohlaví Vůdce
Cera z Menšíkova dvora Tomáš Brlka 116 I. cena – 1
 fena  Tomáš Brlka
Brix z Menšíkova dvora Tomáš Češek 111 I. cena – 2
 pes  Tomáš Češek
Egon z Černého hůšťa Tomáš Češek 111 I. cena – 3
 pes  Tomáš Češek
Cora z Terchovej doliny Ondřej Charvát 111 I. cena – 4
 fena  Leoš Macek
Ikar Vinný potok Pavel Bambuch 103 II. cena – 5
 pes  Pavel Bambuch
Amy z Březitského kopce Lukáš Morong 95 II. cena – 6
 fena  Lukáš Morong
Cip z Dříňového háje Jana Nováková 95 II. cena – 7
 pes  Jana Nováková
Gino od Krivej hory Jan Hladík 94 II. cena – 8
 pes  Jan Hladík
Eran z Černého hůšťa Tomáš Manda 68 III. cena – 9
pes Tomáš Manda

 

Důvodem pro udělení II. a III. cen bylo především velmi krátké hledání, doplněné ještě s problémy s ochotou k práci na černou zvěř, naháněním a hlasitostí.

Rád bych poděkoval kolegům Janu Trčkovi, Liboru Vlachynskému, Janu Čepkovi, Miroslavu Rudelovi, Liboru Beníčkovi, Tomáši Vaškovi a Emilu Hládkovi za celodenní posuzování, SLŠ Hranice, a třídě 4B za celodenní péči o všechny vůdce, rozhodčí i koronu a doufám, že v následujících letech se opět setkáme v Hranicích na dalších IHZ-SK

 

Libor Beníček

Výcvikář KSK

Podmínky účasti na společných akcích KSK

Vzhledem k vývoji situaci  a nových vládních nařízení v oblasti COVID 19, platných od 22.11.2021 upozorňujeme všechny účastníky společných akcí KSK na nutnost doložit k účasti na akci potřebné doklady k očkování, popř. prodělání COVID 19. Na další případné změny vládních nařízení, které by se dotkly pořádání plánovaných akcí KSK budeme reagovat dle vzniklé situace.