Klubové BZH- 2021- výsledky

  1. Klubové barvářské zkoušky honičů

        Tyto zkoušky proběhly za pěkného slunečného počasí dne 4.9.2021 za účasti devíti psovodů, vedení Klubu slovenského kopova a nevelké korony v honitbě Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Karlovy Vary u Lesní správy Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách. Na návrh klubu byli ČMKJ Praha delegováni a posuzovali : vrchní rozhodčí Přemysl Mašek, rozhodčí Jan Trčka, Jan Brom, Věra Sedláčková, Michal Füleky, Miroslav Rudel a Radek Hasenöhrl. K BZH byly pečlivě připravené a dobře provedené. Za nejlepší výkony bylo rozhodčími po právu uděleno čekatelství na pracovní tituly CACT a Res. CACT a nejlepšímu byl na jeden rok propůjčen putovní pohár.  Všem psovodům byly  při vyhlášení výsledků sborem rozhodčích předány vhodné hodnotné ceny věnované klubem.

Pro všechny účastníky bylo po celý den organizátory připraveno občerstvení. Za tuto zdařilou klubovou kynologickou akci bych chtěl poděkovat  všem, kteří se podíleli na její přípravě a vlastním průběhu. Dále personálu LS Dolní Lomnice, trubačům Petru Vajnerovi, Janu Marešovi a Radku Hasenöhrlovi  a v neposlední řadě VLS  divize Karlovy Vary za propůjčení části honitby Hradiště a prostorů sportovní střelnice v Lučinách.   

 

                             Vrchní rozhodčí Přemysl Mašek  

Barvářské zkoušky honičů Doupov 2021.09.04-tabulky

Barvářské zkoušky honičů Doupov 2021.09.04-přehled