Výběr na XI. ročník MS SK v oboře Tuř

Vážení členové KSK, 

rádi bychom Vás pozvali na výběr psů pro XI. ročník MS SK, který se uskuteční dne 9.10.2021, v oboře Tuř.  Zájemce o účast na XI. ročníku MS SK prosíme o zaslání přihlášky dle propozic. Pokud máte zájem se podívat na výběr jako korona, případně si vyzkoušet průběh výběru v obůrce, můžete se taktéž zúčastnit, jen je třeba Váš zájem nahlásit vrchnímu výcvikáři Ing. Liboru Beníčkovi.

Propozice a potřebné informace naleznete zde :

Výběr na XI. MS SK

 

 

 

 

Výstava KSK a členská schůze KSK

Dovolujeme si Vás pozvat na Klubovou výstavu Klubu slovenského kopova, z.s. , která se uskuteční dne 5.9.2021, od 08.00 hodin v areálu hotelu U Václava Vysočany u Chomutova.  Připomínáme, že po skončení výstavy se uskuteční členská schůze KSK.

Členská schůze KSK

Zveme všechny členy KSK k zasedání členské schůze Klubu slovenského kopova,z.s., která se uskuteční dne 5.9.2021, po skončení výstavy, v prostorách hotelu U Václava Vysočany u Chomutova.

 

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období,
zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2020

Schvalování a úpravy normativů klubu

Diskuze

Ukončení schůze