Informace výcvikářů ke zkouškám a soutěžím v roce 2021

Zkoušky v roce 2021

Vážení kolegové, z důvodu aktuálních epidemiologických opatření, jsme byli nuceni ve spolupráci s OMS zrušit všechny termíny IHZ-SK v roce 2020, a nakonec i na začátku roku 2021. Toto rozhodnutí bylo nepříjemné, nicméně nutné.

Abychom tuto situaci vrátili co nejdříve do normálu, na podzim roku 2021 pro Vás připravujeme 6 zkoušek IHZ-SK v následujících termínech:

Čechy:

Olešovice – 5.11.2021

Vyžice – 20.11.2021

Kladská – 27.11.2021

Morava:

Dlouhá Voda – 13.11.2021

Valšovice – 19.11.2021

Seloutky – 25.11.2021

 

Víc termínů nebyla ČMKJ ochotna povolit, nicméně v případě zájmu by bylo možné naplánovat zkoušky v lednu 2022.

Protože počet účastnických míst na jednotlivých IHZ-SK je omezen na 10, a zájem bude pravděpodobně velký, budeme nuceni přistoupit k úpravě kritérií přijetí.

  • Každý pes, který byl přihlášený na IHZ-SK v roce 2020, má garantovánu 1 účast na některých z IHZ-SK v roce 2021. Na konkrétním termínu IHZ-SK se musí vůdce domluví s výcvikářem pro danou oblast. Na další termíny se může přihlásit, ale bude zařazen jako náhradník. Pokud chcete tuto možnost využít, je nutné kontaktovat výcvikáře (pro Čechy pana Maška, pro Moravu Ing. Beníčka) nejpozději do 31. března 2021.

 

  • Od 1.dubna je možné se hlásit na IHZ-SK i se psy, kteří nebyli přihlášeni v roce 2020. Do naplnění termínů bude vždy jednomu psovi garantováno 1 místo na některých z IHZ-SK a na další se může přihlásit jako náhradník.

 

  • Na IHZ-SK je uzávěrka přihlášek vždy 30 dnů před termínem konání příslušných IHZ-SK.

 

  • Termíny případných IHZ-SK v lednu 2022 budou upřesněny v do září 2021.

 

Kritéria přijetí na MSSK případně na mezinárodní soutěže budou probíhat v podobném duchu.

Omlouváme se za tato omezení, nicméně situace nám nic jiného nedovoluje, ale věříme, že se na epidemií neomezených společných akcích v avizovaných termínech společně setkáme.

 

Za výbor KSK
výcvikář
Ing. Libor Beníček