IHZ Kladská – výsledková zpráva

Individuální zkoušky honičů slovenských kopovů

LZ Kladská

4.12.2021

Poslední IHZ-SK v roce 2021 se konaly ve spolupráci s LČR na již tradičním místě v honitbě LZ Kladská.

Už ranní příjezd na zkoušky značil, že plně prověří schopnosti přihlášených kopovů. U loveckého zámečku Kladská nás na nástupu čekalo 20 cm sněhu a další připadával.

Ke zkouškám byl přihlášen plný počet 10 psů, a byly pro ně připraveny 2 leče, proložené bohatou svačinou.

Obě leče byly dobře zazvěřené, především zvěří vysoku a sičí, a v obou byla i zvěř černá.

Společného lovu se na štontech zúčastnilo 25 střelců a těm se podařilo ulovit 4 kusy černé, 3 kusy vysoké, 3 kusy sičí a 1 lišku. Celkem tedy 11 kusů.

Hodnocení práce psů bylo následující:

 

Jméno psa Majitel Počet bodů Klasifikace – pořadí
Plemeno psa, Pohlaví Vůdce
Don z Manínca Ing. Jan Homola 128 I. cena – 1
pes Jan Ryba
Jola z Judavinklu Bc. Martin Souček 128 I. cena – 2
fena Bc. Martin Souček
Ayda Botkov Dvor Michal Hronec 119 I. cena – 3
fena Michal Hronec
Aryssa Mackův dvůr Karel Bříza 106 II. cena – 4
fena Lukáš Bříza
Bela od Svatých Václav Vlasák 99 II. cena – 5
fena Václav Vlasák
Ola od Spile Petr Kochta 93 III. cena – 6
fena Petr Kochta
Loran Krššákov dvor Jiří Lacina 87 III. cena – 7
fena Jiří Lacina
Ebony spod Kunovej Jiří Řehoř 68 III. cena – 8
fena Jiří Řehoř
Hron Lesný Chór Miroslav Vocel 44 neobstál – 9
pes Miroslav Vocel
Dar z Moruny Jan Štolc 35 neobstál – 10
pes Jan Štolc

 

I přes náročnější podmínky, související se sněhovou pokrývkou, byl dostatek možností k posouzení práce jednotlivých psů. Důvodem pro udělení II. a III. cen bylo velmi krátké hledání, doplněné ještě s problémy s hlasitostí a ochotou k práci na černou zvěř.

Někteří psi měli dobrou práci při nahánění zvěře vysoké, ale protože jejich práce na černé zvěři nebyla prokázána, skončili v II. nebo III. ceně.

Úroveň práce psů byla podobná jako na ostatních IHZ-SK v letošním roce. Viděli jsme v průběhu zkoušek práci jedinců, kteří dělali čest plemenu, na druhou stranu tam byly i práce, které standartu neodpovídali vůbec.

Rád bych poděkoval kolegům, kteří byli Přemys Mašek, Michal Füleky, , Radek Hasenöhrl, Martin Chrástecký, Anna Beníčková a Rudolf Slaba za celodenní posuzování, LZ Kladská za zapůjčení honitby a celodenní péči o všechny vůdce, rozhodčí i koronu, Tomáši Skurkovi za zajištění a doufám, že v následujících letech se opět setkáme na  Kladské na dalších IHZ-SK

 

Libor Beníček

Výcvikář KSK

Výsledková listina MS SK 2021

Výsledky MS SK 2021

  1. Mezinárodní soutěž slovenských kopovů

VLS Lipník nad Bečvou, LS Velký Újezd a SLŠ Hranice, honitba Valšovice

9.-11.12.2021

Letošní XI. Mezinárodní soutěž slovenských kopovů vznikala za velmi složitých podmínek, ale nakonec se vše povedlo. Ale nebudu předbíhat.

Tradiční XI. MS SK byla původně naplánovaná na rok 2020, ale díky nouzovému stavu a s ním spojeným zrušením veškerých kynologických akcí, byla přesunuta až na rok 2021.

Další změnou byly podmínky samotné účasti na této vrcholné soutěži. Už v roce 2020 jsme se rozhodli uspořádat výběr na vrcholné akce formou zkušební obůrky, která doplňovala již dříve platné podmínky, a měla nám pomoci s nominací těch možná nejlepších jedinců, kteří nás budou na mezinárodních soutěžích, ať u nás nebo v zahraničí zastupovat.

Díky tomu, že MS SK v roce 2020 nebyla, byla tato výběrová obůrka uspořádána i v roce 2021. Účast na ní byla umožněna všem, kdo měli zájem vyzkoušet si schopnosti svých psů, i když nesplňovali podmínky účasti na MS SK. Pro celkový „žebříček“ z obůrky byly oba dva roky hodnocení spojeny.

Podobnými problémy, jako bylo samotné „uspořádání“ MS SK, se potýkalo i složení soutěžících. Z oslovených zahraničních států přislíbilo účast Slovensko, Maďarsko i Německo, ale týden před konáním soutěže se začali odhlašovat, aby nakonec zůstala skupina soutěžících, složená z 8 domácích účastníků a 2 ze Slovenska.

Začátek a zahájení soutěže byly naplánovány na 9.12. v areálu myslivecké chaty MA Troják Bystřice pod Lopeníkem, kde proběhlo vylosování a první disciplína – ochota v obůrce.

Výkony psů na obůrce byly velmi dobré. Psi pracovali rychle, se zájmem a dostatečně energicky. Tomu odpovídalo i hodnocení této disciplíny:

Jméno, pohlaví, plemeno Majitel Vůdce číslo losu čas nalezení / doba práce známka
AXA od Šratnova, fena Jiří Ludvík Jiří Ludvík 1 0:43/5:00 4
GAJA od Priehradného múru, fena Martin Buchta Martin Buchta 2 1:02/5:00 3
Gara z Judavinku, fena Michal Zemánek Michal Zemánek 3 2:14/5:00 3
ADAR z Dříňového háje, pes Lukáš Ondrejmiška Lukáš Ondrejmiška 4 0:43/5:00 4
FROM z Judavinklu, pes Jan Kučera Jan Kučera 5 0:10/5:00 4
BESNA Kerekveň, fena (SK) Seman Pavol Seman Peter 6 0:33/5:00 4-nejlepší obůrka
CIRA z Moruny, fena Josef Urbánek Josef Urbánek 7 0:23/5:00 3
ICE HAF Pálbükkösi, pes Jan Brom Vladislav Bartůška 8 0:07/5:00 4
ARKA od Šratnova, fena Jan Brom Petr Kochta 9 1:25/5:00 3
CIFRA spod Kunovej, fena (SK) Seman Pavol Seman Pavol 10 0:05/5:00 4

 

I podle hodnocení je vidět, že letos to byla celkově jeden z nejlepších ročníků, co se obůrky týká.

Po vyhlášení obůrky jsme se přesunuli na naši základnu do Ústí, připravit se na následující 2 dny společných lovů.

V pátek 10.12. jsme vyrazili na LS Velký Újezd, VLS divize Lipník nad Bečvou, kde byly připraveny 2 leče.

Už počasí na samotném nástupu nás připravovalo na to, jak bude v průběhu celého dne. Na zemi leželo 20 cm sněhu a přes mlhu nebylo vidět les.

Naštěstí se mlha v průběhu dne rozpustila, ale sněhová pokrývka plně prověřila schopnosti jednotlivých kopovů.

V první leči byli psovodi rozděleni na 2 skupiny do 2 tlaků, které postupovaly rovnoběžně. Zvěře byl dostatek v obou částech, a to jak černé, tak i vysoké. Mlha a sněhová pokrývka způsobily, že bylo opravdu složité zvěř dostat do pohybu a vyhnat na střelce, i když psi pro to dělali maximum. Po skončení 1 leče se čekalo i po 30 minutě na 4 psy, kteří se postupně vraceli, ale bohužel za tento prohřešek jim byly sníženy známky.

Po bohaté svačině jsme se přesunuli na 2 leč. Ve druhé leči jsme šli všichni společně jako jeden tlak. V první polovině leče nebyla žádná zvěř, protože jsme procházeli kalamitní holiny s několika málo náletovými očky. V druhé polovině se situace zlepšila, narazili jsme jak na zvěř vysokou, tak i na zvěř černou a psi mohli začít předvádět, co v nich vlastně je.

Po druhém dnu jsme viděli plno hezkých prací, a jejich výsledkem byl celkový výřad 13 kusů, složený z 4 kusů vysoké, 8 kusů černé a 1 lišky.

Po náročném dnu následoval opět přesun do Ústí na slavnostní večeři.

Poslední den soutěže jsme zahájili na střelnici v Paršovicích, nacházející se v honitbě Valšovice, SLŠ Hranice.

 Po nástupu pro nás byla připravena jedna velmi rozsáhlá leč. I v této leči byl dostatek zvěře, a tím pádem i dostatek poznatků. Výsledkem byl bohatý výřad, na kterém leželo 11 kusů černé, 3 kusy dančí, celkem tedy 14 kusů.

Tím se uzavřelo soutěžení a mohly se ohodnotit práce všech psů příslušnými známkami:

Jméno, pohlaví, plemeno Zapsán(a) Vůdce číslo losu barva bodů cena   pořadí
FROM z Judavinklu, pes ČLP/SK/1920 Jan Kučera 5 červená 148 I. CACT, Diviačiar 1
Jan Kučera
AXA od Šratnova, fena ČLP/SK/1899 Jiří Ludvík 1 zelený obojek 139 I.   2
Jiří Ludvík
CIFRA spod Kunovej, fena (SK) SPKP 17404 Seman Pavol 10 bílá 138 I.   3
Seman Peter
Gara z Judavinku, fena ČLP/SK/1944 Michal Zemánek 3 růžová 125 I.   4
Michal Zemánek
ADAR z Dříňového háje, pes ČLP/SK/1847/19 Lukáš Ondrejmiška 4 šedá s pruhem 136 II.   5
Lukáš Ondrejmiška
GAJA od Priehradného múru, fena ČLP/SK/2082/19 Martin Buchta 2 červ. obojek 135 II.   6
Martin Buchta
CIRA z Moruny, fena ČLP/SK/2045/20 Josef Urbánek 7 žlutá 125 II.   7
Josef Urbánek
ARKA od Šratnova, fena ČLP/SK/1896 Jan Brom 9 reflex. zelená 116 II.   8
Petr Kochta
ICE HAF Pálbükkösi, pes ČLP/SK/3193 Jan Brom 8 oranžová 114 II.   9
Vladislav Bartůška
BESNA Kerekveň, fena (SK) SPKP 18895 Seman Peter 6 tyrkysová 101 neobstál   10
Seman Peter

 

A jak hodnotit letošní XI. MS SK? Určitě dobře. V první řadě můžeme být opravdu rádi, že se vůbec mohla uspořádat. Úroveň předvedených psů byla na velmi dobré úrovni. Umístění do II. ceny bylo nejčastěji z disciplíny orientace (pes se dostal k vůdci po 30 minutě od ukončení leče), výkony v ostatních disciplínách, jako je ochota, hledání a nahánění byly velmi dobré. Jen v některých případech chybělo trochu víc hlasitosti.

V první řadě bych chtěl velmi poděkovat všem vůdcům, kteří se procesu a samotné soutěže účastnili. Stálo je to čas, prostředky a v mnoha případech i nervy, aby mohli prezentovat své svěřence v konkurenci těch nejlepších. Jsem toho názoru že se to všem povedlo a všichni obstáli se ctí.  

Další velký dík patří kolegům, kteří dokázali připravit důstojné zázemí soutěže ať už v Bystřici pod Lopeníkem, Ústí, Velkém Újezdu nebo v Paršovicích. Stejně tak patří dík i VLS, divize Lipník nad Bečvou a SLŽ Hranice za možnost v jejich honitbách soutěž uspořádat, a Liboru Beníčkovi za zapůjčení zkušební obůrky. Stejně tak i našim sponzorům Night Pearl a ElektroPower.

Nesmím zapomenout na mé kolegy, kterými byli Přemys Mašek, Libor Beníček, , Radek Hasenöhrl, Martin Chrástecký, Jan Čepek, Libor Vlachynský, Jan Trčka, Adam Klement a čekatel Stanislav Švábenický za několikadenní posuzování, kombinovanému trubačskému souboru a všem přátelům, kamarádům a rodinným příslušníkům, kteří s námi tuto soutěž absolvovali.

Všem přeji hodně zdaru, loveckých a kynologických zážitků a doufám, že v následujících letech se opět setkáme na dalších soutěžích.

Libor Beníček

Výcvikář KSK

IHZ SK Zelený Kříž- informace

Plánované IHZ – SK v honitbě Zelený kříž  OMS Beroun 15.1.2022 jsou k dnešnímu dni plně obsazené 10 psovody, v záloze máme ještě 4 náhradníky. Ke zrušení těchto zkoušek by mohlo dojít z důvodu zpřísnění epidemické situace.

 

                           výcvikář pro Čechy Přemysl Mašek 

Výsledky IHZ SK Seloutky

Výsledky IHZ SK Seloutky

Individuální zkoušky honičů slovenských kopovů

Seloutky

25.11.2021

Další zkoušky IHZ-SK, které se konaly na Moravě, byly uspořádány ve spolupráci se společností Steelpark  v honitbě Seloutky .

Naháňka byla naplánována na tři leče. Po druhé leči byla naplánovaná svačina,která byla velkým gastronomickým  zážitkem. Honitba se skládala ze standardního porostu, na který jsme z praxe zvyklí ,bylo zde dostatek houštin,náletů smrků, prorostlými místy ostružinami, ve kterých lehává zvěř. Leče  byly rozsáhlé, kde se mělo potvrdit hledání, jako dominantní vlastnost slovenského kopova

V první leči byli,vůdci se svými kopovi rozděleni na dvě skupiny a ke každé z nich byli přiděleny rozhodčí.Už v první leči bylo dostatek černé zvěře,kde měli psi možnost pracovat a prokázat disciplíny zkušebního řádu, ale jen několik jedinců projevilo zájem pracovat na černé zvěři, ostatní tuto příležitost nevyužili, z důvodu špatné práce v leči, ať se jednalo o disciplíny hledání, nahánění, hlasitost a ochota na práci na černou. Z poznatků střelců byla zvěř vidět, nicméně bez doprovodu psů, asi jen ve dvou případech byla černá zvěř dohnána až na střelce.     

Ve druhé leči se psi také rozdělili do dvou skupin, kdy tlačili leč proti sobě. I v této části honitby bylo dostatek černé zvěře, kde bylo dost příležitostí na práci kopovů. Ale bohužel práce většiny psů, byla na takové úrovni, že nebyla tuto zvěř vůbec schopna najít a natož na ní dále pracovat.

Ve třetí leči,nastoupili všichni kopovi v jedné řadě, v této poslední části zkoušek IHZ-SK , bylo velké množství černé zvěře, ale i zde bylo znát  že vycvičenost jedinců je na slabší úrovni.

 

Hodnocení práce psů na těchto IHZ-SK:

Dva psy se umístili v I. ceně, tito kopovi předvedli standardní výkon. Další čtyři kopovi se umístili ve II. Ceně. Důvodem bylo ve většině případů především krátké a nedostatečné hledání a v některých případech doplněné o nedostatečnou hlasitost, případně ochotu k práci na černou zvěř. A k nemilému překvapení vůdců, ale hlavně rozhodčích čtyři kopovi neuspěli. Na černou zvěř, která byl ve všech lečích dostatek, vůbec nereagovali nebo jen špatně a velmi krátce. Psi začali ,,pracovat¨ teprve v okamžiku, kdy jim prase přeběhlo přímo před nosem.

 

Na této naháňce se ulovilo 11 kusů černé zvěře.

 

Závěrem mi dovolte malé zhodnocení chování vůdců. Vůdci nedokáží přijmout s pokorou hodnocení rozhodčích. V poslední době se to dost často děje a poznávám to v praxi rozhodčího čím dál častěji.Vůdci neznají zkušební řád, myslí si že jejich pes je bez chyby a nedokáží přijmout hodnocení,které není podle jejich představ. Rozhodčí posuzují ze své lásky ke psům bez nároku  na honorář, často jen za úhradu cestovních nákladů v době osobního volna za čerpání své řádné dovolené. V žádném případě nemají snahu psům uškodit a špatně posoudit jejich výkon na jakýchkoliv zkouškách.

Dalším nešvarem dnešní doby je řešit hodnocení rozhodčích na sociálních sítích, kde se dozvídáme z různých zdrojů, jací jsou rozhodčí ,,špatný“,( že už dávno bylo jasné, jak zkoušky dopadnou, že IHZ-SK je největší podvod ,že je chov SK rodinný podnik a jen pro pár vyvolených). Vážení ,,přátelé“ slovenského kopova, těmito vašimi zavádějícími tvrzeními spíše chovu našeho milovaného plemene, škodíte.

Jak je všeobecně známo nejvíce se ozývá ten, co v životě nic nedokázal, (co se týká chovu psů a jejich předvádění na loveckých zkouškách) .

 

Rád bych poděkoval kolegům Miroslavu Rudelovi, Liboru Vlachynskému, Honzovi Trčkovi, Rudovi Slabovi a Honzovi Hladíkovi za celodenní posuzování, řediteli zkoušek Liborovi Beníčkovi ml.  a jeho týmu za perfekně zorganizovanou akci,kterou jsme si po cely den velice užívali. Za propůjčení honitby panu Baliharovi a doufám, že v následujících letech se opět setkáme při další možnosti uspořádat zde IHZ-SK

 

Jan Brom

Vrchní rozhodčí

Výsledky IHZ SK Dlouhá Voda

Individuální zkoušky honičů slovenských kopovů

Dlouhá Voda

12.11.2021

Druhé zkoušky IHZ-SK, které se konaly na moravě, byly uspořádány v nové honitbě Dlouhá Voda, pronajaté naším kolegou Michalem Příhodou.

Naháňka byla naplánována ze 2 lečí, proložených svačinou. Honitba se skládala z velkého množství zalesněných kalamitních ploch po kůrovcové kalamitě, proložených poosty či kotlíky smrku, ve kterých lehává zvěř. Leče byly rozsáhlé, ale bez ostružiní, kde se mělo potvrdit hledání, jako dominantní vlastnost slovenského kopova

V první leči bohužel psi žádnou černou zvěř nenašli. Z poznatků střelců byla vidět jen zvěř vysoká, nicméně vždy bez doprovodu psů. V druhé leči psi nejprve hlásili zvěř vysokou a srnčí, a v druhé polovině druhé leče psi před honci na zvěř narazili a pracovali na ní. Po skončení druhé leče jsme se od střelců dozvěděli že větší množství černé zvěře zůstalo za námi, proto jsme se rozhodli část druhé leče projít ještě jednou, nicméně psi už neprokázali žádnou práci.

NA této naháňce ne nepodařilo ulovit žádný kus.

Hodnocení práce psů bylo následující:

 

Jméno psa Majitel Počet bodů Klasifikace – pořadí
Plemeno psa, Pohlaví Vůdce
DAN Vihorlatské hory Peter Šimek 109 II. cena – 1
pes Peter Šimek
DRANT z Moruny Jan Opatřil 107 II. cena – 2
pes Jan Opatřil
ALBEE z Polčiny Mgr. Petr Šupík 106 II. cena – 3
fena Mgr. Petr Šupík
A-BAD z Doubravské hájenky Ladislav Pisch 103 II. cena – 4
pes Ladislav Pisch
A-BORO z Doubravské hájenky Ladislav Pisch 88 II. cena – 5
pes Ladislav Pisch
TAMBOR Lohyňa Jan Učeň 93 III. cena – 6
pes Jan Učeň
MEGAN Rúbaný vrch Jan Učeň 93 III. cena – 7
pes Jan Učeň
OMARA Krššákov dvor David Šobáň 87 III. cena – 8
fena David Šobáň
ENDY z Kukelské hájenky Zdeněk Jiroušek 83 III. cena – 9
pes Zdeněk Jiroušek

 

Žádný pes z předvedených nepředvedl výkon, který by opravňoval zařazení slovenského kopova do I. ceny. Důvodem bylo ve většině případů především krátké a nedostatečné hledání, v některých případech doplněné o nedostatečnou hlasitost, případně ochotu k práci na černou zvěř. I na černou zvěř, která v leči byla viděna, začali psi pracovat teprve v okamžiku, kdy tam došli spolu s psovody a rozhodčími na 50 metrů.

Rád bych poděkoval kolegům Liboru Vlachynskému, Janu Čepkovi, Anně Beníčkové a Honzovi Hladíkovi za celodenní posuzování, Michalu Příhodovi za propůjčení honitby a doufám, že v následujících letech se opět setkáme při další možnosti uspořádat zde IHZ-SK

 

Libor Beníček

Výcvikář KSK

Výsledky IHZ-SK Valšovice

Individuální zkoušky honičů slovenských kopovů

SLŠ Valšovice

12.11.2021

První zkoušky IHZ-SK, které se konaly na moravě, byly tradiční zkoušky IHZ SK v honitbě Valšovice, uspořádané jako školní naháňka třídy 4.B Střední lesnické školy Hranice.

Naháňka byla složena ze 2 lečí, proložených svačinou. Připravené leče byly dostatečně rozsáhlé a zazvěřené, aby bylo možno prověřit vlastnosti předváděných slovenských kopovů a posoudit je.

V první leči se černá zvěř vyskytovala až v její druhé polovině, nicméně zvěře byl dostatek pro posouzení především ochoty k práci na černou zvěř a nahánení. Bohužel v první leči vzniklo několik postřelů, a po jednom z postřelených selat se vydaly 2 feny, které jej stavěli asi 45 minut uprostřed druhé leče, kde nakonec došlo i k jeho dostřelení. Pravděpodobně z tohoto důvodu se nám nepodařilo ve druhé leči už na žádnou černou zvěř narazit.

Celkem se tedy na naháňce podařilo ulovit 8 kusů černé zvěře.

Hodnocení práce psů bylo následující:

 

Jméno psa Majitel Počet bodů Klasifikace – pořadí
Plemeno psa, Pohlaví Vůdce
Cera z Menšíkova dvora Tomáš Brlka 116 I. cena – 1
 fena  Tomáš Brlka
Brix z Menšíkova dvora Tomáš Češek 111 I. cena – 2
 pes  Tomáš Češek
Egon z Černého hůšťa Tomáš Češek 111 I. cena – 3
 pes  Tomáš Češek
Cora z Terchovej doliny Ondřej Charvát 111 I. cena – 4
 fena  Leoš Macek
Ikar Vinný potok Pavel Bambuch 103 II. cena – 5
 pes  Pavel Bambuch
Amy z Březitského kopce Lukáš Morong 95 II. cena – 6
 fena  Lukáš Morong
Cip z Dříňového háje Jana Nováková 95 II. cena – 7
 pes  Jana Nováková
Gino od Krivej hory Jan Hladík 94 II. cena – 8
 pes  Jan Hladík
Eran z Černého hůšťa Tomáš Manda 68 III. cena – 9
pes Tomáš Manda

 

Důvodem pro udělení II. a III. cen bylo především velmi krátké hledání, doplněné ještě s problémy s ochotou k práci na černou zvěř, naháněním a hlasitostí.

Rád bych poděkoval kolegům Janu Trčkovi, Liboru Vlachynskému, Janu Čepkovi, Miroslavu Rudelovi, Liboru Beníčkovi, Tomáši Vaškovi a Emilu Hládkovi za celodenní posuzování, SLŠ Hranice, a třídě 4B za celodenní péči o všechny vůdce, rozhodčí i koronu a doufám, že v následujících letech se opět setkáme v Hranicích na dalších IHZ-SK

 

Libor Beníček

Výcvikář KSK