Ples KSK 2020 – Radonice

XVI. Klubový ples

 

Dnem 31. prosincem 2019 skončil svoji činnost Kulturní dům v Klášterci nad Ohří, kde jsme několik roků ples pořádali, a to z důvodu dvouleté celkové rekonstrukce.  Pro nás to znamenalo najít jiný vhodný sál, což byl nelehký úkol. Ať už se jednalo o kapacitu sálu, prostředí, pro účastníky dostupnou vzdálenost a především o částku za nájem. Z toho všeho pro nás vyšel nejvhodněji sál v Kulturním domě v Radonicích u Kadaně, kde jsme tento ples dne 8.února 2020 uspořádali. Pro zajištění uspokojivé účasti jsme dali tuto skutečnost občanům na vědomí v Klášterecké kabelové televizi OKO 1 a dále pak rozvozem dostatečného množství plakátů v Klášterci nad Ohří, v Kadani a v okolí těchto měst a Radonic. Navíc byl zajištěn pro zájemce autobus na svoz. Konání plesu bylo též zveřejněno na klubových stránkách a také byly členům rozeslány pozvánky a SMS s žádostí o přispění do tomboly. Tato naše snaha velikou měrou přispěla k dobré účasti a díky všem sponzorům k sestavení skvělé tomboly, která čítala téměř 1 100 cen.  O perfektní servis občerstvení se opět postaral Radek Hasenöhrl ( Komár) se svým týmem. 

Ples byl zahájen skupinou mladých trubačů ze Středních a Vysokých lesnických škol. Po té následovalo předvedení skupiny kopovů členy klubu. Bylo řečeno pár úvodních slov k programu, při kterých jsem omluvil nepřítomnost předsedy klubu, který náš klub tento den zastupoval na jednání Mezinárodního klubu. Vyřídil jsem omluvu a srdečný pozdrav od maďarského kolegy Jožky Dombaie.  Po prvních skladbách kapely Milana Baranijaka byl parket zaplněn. Samozřejmě, že i v letošním roce byl připraven doprovodný program a to tanečním vystoupením žákyň radonické základní školy, vyplnění přestávky trubači a dámskou volenkou s růžemi. Velice bohatou a hodnotnou tombolu opět okořenila hlavní cena plesu olejomalba divočáka s kopovy od akademického malíře Václava Nasvětila. I z tohoto důvodu byly lístky připravené pro tombolu brzy beznadějně vyprodány.

Ples byl dle ohlasů hodnocen jako úspěšný po všech stránkách. Musíme však konstatovat,že vzhledem k nevyhovujícím  prostorám pro tombolu se její výdej poněkud protáhl, za což se omlouváme.

                Závěrem této krátké zprávy mi dovolte, abych poděkoval všem sponzorům, trubačům, psovodům, mladým tanečnicím, kapele Milana Baranijaka pod vedením Petra Baranijaka, Radku Hasenöhrlovi a jeho pomocníkům, členům klubu za jejich účast, ochotu při prodeji tomboly a také za výdej růží při dámské volence.  V neposlední řadě všem, kteří se jakýmkoliv způsobem  podíleli na přípravě a vlastním průběhu této zdařilé klubové akce.

 

                                               Výcvikář Přemysl Mašek

Přehled akcí 2020

Přehled jednotlivých akcí a jejich termínů je uveden v “ Akce KSK“

 

Pro rok 2021 připravujeme na leden jako již každoročně dvoje IHZ – SK. Místa a termíny konání budou včas zveřejněny na stránkách klubu.

Na IHZ – SK je možné za mimořádný výkon psa získat titul DIVIAČIAR ( není nárokován).

 

Pozvánka na mezinárodní akce:

                         13.– 15.11. 2020 – Memoriál Andreja Renču – Slovensko                                                                                                                                                     12.- 13.12. 2020 – I. ročník  Mezinárodního poháru  SK– místo konání   Antonstal – Slovensko

Vážné zájemce prosím o včasné zaslání přihlášek na tyto mezinárodní akce, které proběhnou u slovenských kolegů.  

 

Na všechny tyto akce jste výborem klubu srdečně zváni.

 

             Výcvikář Přemysl Mašek

IHZ Kunšach a Halámky – výsledky

Dne 31. 1. 2020 jsme se sešli v jižních Čechách v obci Rapšach na posledních klubových individuálních  honičských zkouškách v tomto mysliveckém roce. Tyto zkoušky pro nás připravil v honitbách Kunšach a Halámky  p. Daniel Dvořák ředitel firmy Třeboňské lesy a rybníky s.r.o. Počasí nám, vzhledem k tomu, že byl konec ledna, více než přálo. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby byl alespoň minimální poprašek sněhu, sněhová nadílka z předchozích dnů však po oblevě stačila roztát.

 Zkoušky byly, jak již je v poslední době zvykem, naplněny zájemci o splnění podmínek chovnosti a lovecké upotřebitelnosti na sto procent. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Radek Hasenöhrl, Tomáš Kos a naše klubové rozhodčí doplnily ještě dva místní rozhodčí, oba členové Klubu chovatelů honičů, Marek Chudý a Miroslav Bican a nutno dodat, že oba byli významnou a ceněnou posilou. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnili i čekatelé na funkci rozhodčího Adam Klement a Stanislav Švábenický. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Po úvodních slovech Ing. Daniela Dvořáka a Daniela Dvořáka st. a nezbytných fanfárách místních trubačů již mohl být zahájen celodenní lov zaměřený na černou zvěř. Zkoušky se odehrály ve třech lečích. V  každé leči se vyskytovala černá zvěř a tak každý z kopovů měl možnost a šanci s ní pracovat.

Sborem rozhodčích byly zadány čtyři první ceny, pět cen druhých a jedna cena třetí. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Velké poděkování patří Ing. Dvořákovi a p. Dvořákovi st. za umožnění zkoušek v honitbách Kunšach a Halámky a jejich perfektní průběh.

 

                                                                                                                       Mgr. Michal Füleky

                                                                                                                              vrchní rozhodčí

Seznam kandidátů do výboru a RK KSK 2020

Klub slovenského kopova,z.s. zveřejnil na tomto místě přihlášky kandidátů do výboru a revizní komise KSK. Klub neodpovídá za správnost uvedených údajů v přihláškách.

titulpříjmeníjménopřihláška kandidáta
BeníčekLibor
Ing.BeníčekLibor
Mgr. FülekyMichal
Ing.HládekEmil
HladíkJan
Mgr.ChrásteckýMartin
KosTomáš
MašekPřemysl
PácVáclav
RudelMiroslav
SargánekRobert
SedláčkováVěra
SkurkaTomáš
Mgr.ŠupíkPetr
TrčkaJan