Zrušení plánovaných akcí KSK

Vzhledem k vývoji  epidemiologické situace v ČR a okolních státech se ruší do konce roku 2020 veškeré plánované akce KSK, včetně všech zkoušek a soutěží. Případné náhradní termíny IHZ budou  realizovány v lednu 2021, dle aktuální situace. O přesných termínech a místech konání budete informováni na stránkách KSK.

Po domluvě s vedením slovenského klubu se rovněž ruší v letošním roce 1. ročník Putovního poháru MZKCHSK.

Zrušení termínu IHZ Olešovice dne 6.11.2020

              Na základě rozhodnutí vlády ČR a následně ČMMJ(ČMKJ) ze dne 12.10.2020 jsou veškeré kynologické akce pozastaveny do 3.11.2020. Z těchto důvodů není možné pořádat IHZ – SK u OMS Benešov-polesí Olešovice dne 6.11.2020. V případě zrušení tohoto omezení a situace spojené s Coronavirem nám zkoušky umožní, bude vypsán náhradní termín zkoušek se stejným místem konání.  Děkujeme za pochopení. 

 

                      Za Klub slovenského kopova výcvikář pro Čechy Přemysl Mašek

Výběr na MS SK – obora Tuř

Výběr na MS SK

Obora Tuř

  1. 9. 2020

Po velké diskuzi na letošní členské schůzi bylo rozhodnuto, že zkusíme do našich podmínek chovu a výběru jedinců zakomponovat i posuzování individuální práce slovenských kopovů na černé zvěři.

Jako první zkušební akce byl zvolen nominační výběr na mezinárodní soutěž slovenských kopovů. Tato akce byla pořádána formou lovu v oboře Tuř, která je zaměřena na chov černé zvěře.

Při posuzování jsme se zaměřili na zhodnocení výkonu psa především s ohledem na vyhledávání černé zvěře a následně ochotu slovenského kopova pracovat samostatně na vyhledané zvěři. Obě kritéria byla hodnocena na stupnici od 0 do 9, kdy hodnota 9 byla brána jako nejlepší a 0 jako nejhorší. Celkově bylo tedy možno získat 18 bodů.

U vyhledáváni jsme se zaměřili především na vzdálenost, na jakou je pes schopen pracovat a nalézt černou zvěř a stejně tak i na dobu, za kterou ji najde. Nejlépe byla hodnocena práce psa, který zvěř dokázal najít do 5 minut na vzdálenost minimálně 150 metrů. Pokud se čas prodlužoval, nebo se naopak zkracovala vzdálenost, na kterou pes černou zvěř vyhledal, hodnocení se snižovalo.

U ochoty k práci na černou zvěř se hodnotila především schopnost psa soustavně hlasitě doléhat na černou zvěř, vydržet u zvěře dostatečně dlouhou dobu a pokud možno tuto zvěř dostat do pohybu. Nejlépe byla hodnocena práce psa, který vydržel u zvěře soustavně hlásit minimálně 5 minut a tuto zvěř dostal do pohybu. Pokud se pes od zvěře vzdaloval, hledal vůdce či pomoc ostatních psů, hodnocení se snižovalo.

Výběru se zúčastnilo celkem 8 zájemců o MS SK, kteří měli úspěšně absolvovanou NS SK.

Níže jsou uvedeny výsledky nominačního výběru:

Los Jméno psa Jméno vůdce vyhledávání Ochota součet pořadí
1 ADAR z Dříňového háje Ondrejmiška Lukáš 4 4 8 4-5
2 AXA od Šratnova Ludvík Jiří 4 8 12 2-3
3 ARKA od Šratnova Brom Jan 2 1 3 8
4 GARA z Judavinklu Zemánek Michal 4 4 8 4-5
5 GAJA od Priehradného můru Buchta Martin 4 8 12 2-3
6 ETNA z Judavinklu Hladík Jan 4 1 5 6-7
7 KORINA z Libeníčka Beníčková Anna 4 1 5 6-7
8 FROM z Judavinklu Kučera Jan 7 9 16 1

 

Hodnocení práce jednotlivých psů bylo provedeno přímo v oboře a toto hodnocení přineslo velké množství nesmírně důležitých poznatků pro všechny účastníky.
Z pohledu rozhodčích to byly neobyčejně cenné poznatky, protože jsme mohli hodnotit práci jednoho psa, který měl sám, bez pomoci ostatních, pracovat na černé zvěři ve velkém prostoru. Tyto poznatky ne vždy dokážeme získat na klasických IHZ-SK, ale zde jsme k tomu měli jedinečnou příležitost.

Místo konání samotných disciplín bylo se slušným podrostem smrku, ve kterém se zvěř mohla schovat a zároveň celý den pršelo. Nebyly to tedy vůbec jednoduché pro zúčastněné psy, ale plně odpovídalo podmínkách, které absolvujeme v leči.

Tento způsob výběru vypadá velmi nadějně a jistě by byl po širší diskuzi výborným nástrojem, který by nám pomohl do chovu vybírat jen pracovně nadějné jedince.

Tímto bych chtěl poděkovat všem psovodům s jejich svěřenci, kteří i přes delší vzdálenost dorazili, kolegům rozhodčím za pěti hodinové posuzování v dešti a samozřejmě Bc. Tomáši Baliharovi za možnost uspořádat tento výběr v jeho oboře.

Těším se na další podobná setkání.

Ing. Libor Beníček

Klubové BZH Bystřice pod Lopeníkem – výsledky

  1. Klubové barvářské zkoušky honičů

Bystřice pod Lopeníkem

  1. 9. 2020

Den po konání klubové výstavy se uskutečnily ve stejném areálu MS Troják Bystřice pod Lopeníkem již 27. Klubové barvářské zkoušky honičů.

Tato soutěž se zadáním titulu CACT se měla původně konat v Okounově v honitbě VLS Doupov, ale z důvodu malého počtu přihlášených psů byla přesunuta na Moravu do Bystřice pod Lopeníkem.

Z původního počtu 18 přihlášených jedinců se zkoušek zúčastnilo celkem 12 slovenských kopovů. Po zahájení proběhlo již tradičně rozlosování a rozdělení vůdců na dvě skupiny, které se společně rozešly na disciplíny dosled a chování u kusu.
Posuzování na jednotlivých disciplínách probíhalo svižně, práce psů byla ve většině případů rychlá a úspěšná, ale vzhledem k velkému počtu návštěvníků v lese a tlupě dančí zvěře, která křižovala většinu stop, bohužel došlo i k několika nutným opravám na stopách.
Po dosledech se jednotliví vůdci se svými svěřenci postupně přesunovali na technické disciplíny. Počasí nám celý den přálo a vzhledem k rychlému průběhu se po obědě mohly vyhlašovat výsledky. 
A jak letošní 27. KBzH dopadly:

27. ročník Klubových BzH Bystřice pod Lopeníkem – výsledky

 

Rád bych poděkoval všem psovodům za jejich práci se slovenským kopovem a ochotu zúčastnit se letošních KBzH. Chtěl bych poděkovat i kolegům rozhodčím a čekatelům za jejich posuzování a hodnocení a samozřejmě i MS Troják Bystřice pod Lopeníkem za zapůjčení areálu.

Ale především všem, kteří se podíleli na přípravě stop, organizaci celé akce, nošení zvěře, servisu v kuchyni, obsluze a trubačům.

Těším se na setkání příští rok

Ing. Libor Beníček

VI. samostatná Klubová výstava SK

VI. samostatná Klubová výstava slovenských kopovů

Bystřice pod Lopeníkem

  1. 9. 2020

I přes všechny problémy, které přinesl letošní rok, se nakonec podařilo uspořádat klubovou výstavu slovenských kopovů. Právě kvůli situaci na jaře letošního roku, jsme byli nuceni přistoupit k přesunutí výstavy na podzimní termín a zároveň bylo nutno změnit i místo konání. Výstava byla uspořádána v prověřeném areálu myslivecké chaty MS Troják Bystřice pod Lopeníkem.

Na výstavu bylo přihlášeno 48 slovenských kopovů, z nichž se posuzování zúčastnilo 46 jedinců. To můžeme přes veškeré problémy pokládat za velmi slušnou účast.

Posuzování se zhostila naše téměř domácí rozhodčí Lenka Frnčová a k ruce jí byli vedoucí kruhu Ladislav Frnčo a zapisovatelka Věra Sedláčková. Díky této sestavě bylo posuzování rychlé, profesionální a pro vystavovatele přívětivé. A jak vlastně posuzování dopadlo:

 

kat. číslo jméno psa majitel hodnocení pořadí titul
  Pes        
  Třída mladých        
1 AMAR od Chrobolského potoka  Klement Adam výborná 1 CAJC, BOJ
2 ARON z Jaloveckého potoka  Mareš Libor výborný 2  
3 KIM z Judavinklu  Valášek Petr velmi dobrý 3  
  Třída otevřená        
4 BONO z Procházkova dvora  Janůšek Petr velmi dobrý    
5 BRUNO od Šratnova  Staněk Petr  Ing. velmi dobrá    
6 CAR z Menšíkova dvora  Čepek Jan výborný 3  
7 DASTY z Kukelské hájenky  Netolický Ladislav velmi dobrý    
8 GINO z Krivej hory  Hladík Jan velmi dobrý    
9 MAK od Litoltova  Mašek Přemysl výborný 4  
10 PARIS od Litoltova Mgr.  Chrástecký Martin MBA výborný    
47 EGON z Černého hůšťa Češek Tomáš výborný 1 CAC
48 ARON z Krásnice Malčík Vít výborný 2 res. CAC
  Třída pracovní        
11 ATOS z Farského  Trunec Oldřich výborný 3  
12 BAX z Porubskej doliny  Bambuch Pavel velmi dobrý    
13 BRIX z Menšíkova dvora  Češek Tomáš výborný 4  
14 ICE HAF Pálbükkösi  Brom Jan výborný 2 res. CAC
15 IKAR Vinný potok  Bambuch Pavel výborný 1 CAC, KV, BOS
  Fena        
  Třída štěňat        
16 BRIA z Doubravské hájenky  Příhoda Michal velmi nadějná 1  
  Třída dorostu        
17 ENIE z Terchovskej doliny  Valerián Radek velmi nadějná 1  
  Třída mladých        
18 EBONY z Černého hůšťa  Ing. Beníček Libor výborná 1 CAJC
  Mezitřída        
19 AZIZA z Chrobolského potoka  Klement Adam výborná 1 CAC
20 ENNY z Moruny  Škoch Martin velmi dobrá 2  
  Třída otevřená        
21 A-BONA z Doubravské hájenky  Hladík Jan výborná 3  
22 AMY z Břežitského kopce  Morong Lukáš výborný    
23 ARIA z Břežitského kopce  Kroutilík Martin výborná 4  
24 AXA Devičianské jazero  Ing. Stárek Václav velmi dobrá    
25 AYDA Bodkov Dvor  Hronec Michal velmi dobrá    
26 BELA od Svatých  Vlasák Václav výborná    
27 BESY z Petrovskej  Traj Jaroslav výborná    
28 CILA z Terchovskej doliny  Charvát Ondřej velmi dobrá    
29 CIRA z Menšíkova dvora  Košárek Jan výborná    
30 CITTA Rožmitál  Lulák František výborná    
31 CORA Orichov dvor  Kučera Jan velmi dobrá    
32 CORA z Terchovskej doliny  Macek Leoš výborná    
33 EBONY spod Kunovej  Řehoř Jiří výborná 2 res. CAC
34 IRA z Judavinklu  Švábenický Stanislav výborná    
35 JAGA z Pašovny  Kubišta Jan výborná    
36 JOLA z Judavinklu  Souček Martin výborná    
37 NYSA Krššákov dvor  Ludvík Jiří výborná 1 CAC, KV, BOB
38 ZARA z Polčiny  Rudel Miroslav výborná    
  Třída pracovní        
39 AKIRA z Češňovic  Novotný Michal nepředvedena    
40 BLAFINA z Menšíkova dvora  Brom Jan nepředvedena    
41 BONNIE od Svatých  Šedivý Ondřej velmi dobrá 4  
42 CANDY z Kukelské hájenky  Příhoda Michal velmi dobrá    
43 CERA z Menšíkova dvora  Brlka Tomáš výborná    
44 NOREEN Krššákov dvor  Ondrejmiška Lukáš výborná 1 CAC
45 ZITA z Polčiny  Rudel Miroslav výborná    
  Třída vítězů        
46 KORINA z Libeníčka Ing.  Beníčková Anna výborná 1 CAC

 

 

V celkových číslech dopadlo hodnocení následovně:

    výborný velmi dobrý dobrý odstoupil / vyloučen nedostavil se celkem
pes mladých 2 1       3
  otevřená 5 4       9
  pracovní 4 1       5
  celkem pes 11 6 0 0 0 17
fena štěňat 1         1
  dorostu 1         1
  mladých 1         1
  mezitřída 1 1       2
  otevřená 14 4       18
  pracovní 3 2     2 7
  vítězů 1         1
  celkem fena 22 7 0 0 2 31
  Ʃ 33 13 0 0 2 48

 

Letošní klubovou výstavu dle výše uvedených výsledků lze hodnotit jako podařenou akci. Bylo na ní předvedeno plno typických představitelů plemene a tomu jistě odpovídalo i celkové hodnocení.

Tímto bych rád ještě jednou pogratuloval všem úspěšným, poděkoval členům KSK, kteří se podíleli na přípravě i průběhu výstavy, MS Troják za zapůjčení areálu a širšímu kolektivu rodiny Beníčkových za zhoštění se pořádání této akce.

 

Ing. Libor Beníček

Nominační výběr

Nominační výběr na XI. MS-SK

Pro všechny přihlášené zájemce o účast na XI. MS SK pořádané 10.-12.12.2020 v SLŠ Hranice (VLS Lipník Nad Bečvou) OMS Přerov a Olomouc proběhne nominační výběr v Oboře Tuř.

Datum: sobota 26.9.2020

Místo: Obora Tuř (nedaleko Jičína)

Začátek: 9:00

 

Výběr bude probíhat hodnocením individuální práce psa při lovu, s důrazem především na hledání a ochotu k práci na černou zvěř.

Každý z předvedených psů bude bodově ohodnocen, a toto hodnocení bude sloužit jako pořadí zájemců o XI. MS SK

 

V případě dotazů se obracejte na výcvikáře

 

                                        Ing. Libora Beníčka

                                        tel: 602 487 626

                                        e-mail: vycvikar_morava@slovenskykopov.cz

1. ročník Putovného pohára MZKCHSK

Klub slovenského kopova, z.s. je  členem a nedílnou součástí Mezinárodního sdružení klubu chovatelů slovenského kopova. (dále jen MZKCHSK) Na základě rozhodnutí členských států, jako je Slovensko, Švédsko, Německo, Maďarsko, Srbsko a dalších,  došlo k domluvě o pořádání mezinárodní soutěže SK, nazvané Putovní pohár  MZKCHSK, jehož první ročník se uskuteční na Slovensku, ve dnech 5.-6.12.2020, v revírech Lesů SR, š.p., Polovnícky kaštiel Antonstál, Nemšová.
Statut této Mezinárodní soutěže je k dispozici zde:
Statut Putovný pohár MZKCHSK
Zkušební řád, podle kterého se soutěž uskuteční :
Skúšobný poriadok pre skúšky duričov na diviačiu zver – CACIT
 
Bližší informace o možné účasti na této soutěži a výběru do soutěže získáte u výcvikářů klubu Ing. Beníčka a Přemysla Maška.
 
 
 

Program výcvikového víkendu 5.-6.9.2020 + navigace do místa konání

   Výcvikový víkend Bystřice pod Lopeníkem
Program:
Pátek 4.9.2020

       – pro hosty zdaleka, je možný příjezd od 19:00 do areálu Myslivecké chaty.

         Od 14:00 probíhá na chatě jednání výboru KSK.

Sobota 5.9.2020
       – 8:00 zahájení výcvikového víkendu, rozdělení do skupin a základní přednáška o výcviku
       – 10:00 část účastníků si bude připravovat a zkoušet se psy dosled na nepobarvené stopě zvěře, druhá polovina si vyzkouší vodění na řemeni, odložení a chování u kusu černé zvěře
       – 12:00- 13:00 oběd
       – 13:00 druhá část účastníků si bude připravovat a zkoušet se psy dosled na nepobarvené stopě zvěře, první polovina si vyzkouší vodění na řemeni, odložení a chování u kusu černé zvěře
       – 18:00  večeře,diskuse o způsobu lovu černé zvěře, její problematice, pomůckách k výcviku či použití psů a jiná témata. Tato část se pozvolna přemění v nezávaznou diskusi
 
Neděle 6.9.2020
       – 8:00 dokončí se disciplíny vodění a odložení, pro zájemce se ještě jednou projdou dosledy a průběžně se bude zkoušet ochota k práci na černou zvěř v obůrce
       – 12:00 ukončení

Program se může měnit v závislosti na povětrnostních podmínkách, pamatujte prosím na to že výcvik bude probíhat i v dešti a zimě

V průběhu víkendu budete moct vznést vaše připomínky a požadavky na členy výboru a vyřídit si klubové věci jako je například přihlášení se do klubu, zaplacení členských poplatků či jiných.

Stravování bude přímo v areálu Myslivecké chaty která vám poskytne veškerý komfort jako elektrická energie a voda, ubytování bude v nedalekých zařízeních.

Zvykem bývá, že každý z účastníků přinesl něco na pití a k zakousnutí. Hlavní jídla a občerstvení je zajištěno pořadatelem.

Případní další zájemci se můžou přihlásit ještě na :        e-mail: beniceklibor@seznam.cz             tel 603 585 313

Těšíme se na Vaši účast.

Název: Myslivecká chata Bystřice pod Lopeníkem

GPS souřadnice: +48° 57′ 45.19″, +17° 46′ 16.32″ (48.962554, 17.771201)

Popis cesty: jedete po silnici E50 ze směru od Uherského Brodu, projedete po této cestě kolem značek „začátek obce“ a „konec obce“ Bystřice pod Lopeníkem, vyjedete na horizont, po levé straně budete mít výrobní halu  kde bude odbočka doprava, za autobusovou zastávkou směr „Lopeník, Březová“. Odbočíte a po této cestě pokračujete nejdřív podél pole, vjedete do lesa a po pravé straně uvidíte areál myslivecké chaty. Víc budov u cesty není, proto nemůžete zabloudit .