Pozvánka na Klubový ples KSK 2020

Tak jako každoročně budeme pořádat  XVI. Klubový ples dne 8. února 2020 v Kulturním domě v Radonicích u Kadaně a to z důvodu dvouleté rekonstrukce KD v Klášterci nad Ohří. Chtěli bychom tímto pozvat naše členy k co největší účasti a zároveň také požádat o sponzorské ceny do připravované tomboly ( ceny mohou být finanční nebo věcné). Vítaná je také jakákoliv správně ošetřená a vychlazená zvěřina. 

Vstupenky na tento ples a případné noclehy je třeba si zamluvit do 10. ledna 2020 a ceny do tomboly zaslat ( nahlásit) do 20. ledna 2020 na adresu Přemysl Mašek, Okounov 9,431 51 Klášterec nad Ohří, tel. 725 929 243. Pevně věříme, že co nejvíce členů tuto klubovou akci podpoří, za což vedení klubu předem děkuje. 

Již dnes se těšíme na únorové setkání s vámi.

IHZ VLS Libavá – zrušení termínu akce

Z důvodu malého zájmu o  IHZ – SK u OMS Olomouc , VLS Libavá dne 11.1.2020 rozhodlo vedení klubu na poslední výborové schůzi dne 5.12.2019 o zrušení této akce. K termínu uzávěrky dne 10.12.2019 jsem obdržel pouze 2 přihlášky. Děkujeme za pochopení. 

                                              Výcvikář Přemysl Mašek 

IHZ OMS Jindřichův Hradec – informace

Upozorňujeme zájemce o IHZ – SK, které byly řádně naplánovány u OMS Jindřichův Hradec v HS Rožmberk dne 25.1. 2020, že dochází ke změně honitby a také datumu konání. Tyto zkoušky bude náš klub pořádat u OMS Jindřichův Hradec v honitbách Kunšach a Halámky v pátek dne 31.1.2020. Z těchto důvodů bych chtěl touto cestou požádat psovody o potvrzení účasti ( případné neúčasti) na těchto IHZ. Případný nocleh je možno včas zamluvit v obci Františkov na tel. čísle 734 545 528.

 

                                                     Výcvikář Přemysl Mašek

XI. ročník CS SK – výsledky

XI. ročník Celostátní soutěže slovenských kopovů

 

O tuto klubovou soutěž projevilo nevšední zájem 14 členů našeho klubu. Podle stanovených regulí jsem vybral maximální počet 10 psovodů. Soutěž proběhla za větrného a mrazivého počasí  ve dnech 5. – 7.12.2019 u Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Lipník nad Bečvou, konkrétně na Lesní správě Velký Újezd. Psovodi , rozhodčí , čekatelé a nevelká korona se sešli ve čtvrtek dopoledne 5.12.2019 u obůrky za obcí Bělotín, kde po neoficiálním zahájení byla provedena přejímka, kontrola tetovacích čísel ( čipů), veterinární prohlídka a vylosování pořadových čísel všech deseti soutěžících kopovů. Podle pořadí bylo provedeno  odzkoušení a rozhodčími byly ohodnoceny jednotlivé výkony  psů známkami  z ochoty na černou zvěř. Nejlepší práce u obůrky předvedli  feny ETNA z Judavinklu, GARA z Judavinklu a pes DASTY z Kory.  

V pátek 6.12.2019 se všichni účastníci této soutěže sešli u obce Slavkov na louce zvané Rusalka, kde bylo provedeno oficiální zahájení  XI. Ročníku CS – SK. Na nástupu bylo řečeno vše k organizaci a průběhu tohoto dne vedoucím Lesní správy Ing. Romanem Palánkem a byla zdůrazněna bezpečnost při střelbě na zvěř.  Všechny také uvítal náš předseda Mgr. Petr Šupík , vrchní rozhodčí Michal Füleky představil psovody ,jejich psy a kolegy rozhodčí.  Po přidělení barevných vest a klubových obojků GPS jsme se všichni odebrali na první leč. Tento den připravili zaměstnanci LS Velký Újezd dvě velké dobře zazvěřené leče, a to především černou a jelení zvěří. Vzhledem k této skutečnosti měli kopovi možnost pracovat s černou zvěří a ukázat své přednosti honiče, což většina z nich prokázala. Díky dobré práci psů bylo tento den uloveno pozvanými střelci 30 ks zvěře. Po vzorně připraveném a provedeném výřadu, u kterého nechyběli trubači, jsme se přesunuli zpět do obce Ústí do penzionu U Čápa, kde jsme byli po celou dobu soutěže ubytováni. V pátek byla klubem připravena slavnostní večeře, proběhla porada rozhodčích a přátelské posezení.     

V sobotu 7.12.2019 pokračovala soutěž třetím dnem jednou velkou rozsáhlou opět dobře zazvěřenou lečí. I tady měli psi příležitost ukázat své schopnosti při vyhledávání a hlasitém nahánění především černé zvěře. Uloveno bylo díky dobré práci kopovů a dobře mířicích střelců 10 kusů zvěře.

Velký dík patří zaměstnancům VLS Lipník nad Bečvou v čele s Ing. Romanem Palánkem za propůjčení honitby, vzornou přípravu, organizaci a vlastní průběh celé soutěže. Dále děkuji trubačům z řad VLS pod vedením Ing. Jana Jeniše, psovodům za profesionální předvedení svých psů.  Posuzujícím rozhodčím a jim nápomocným čekatelům za dle mého názoru objektivní a korektní známkování a v neposlední řadě panu Vítkovi za propůjčení obůrky.  Tuto klubovou kynologickou akci hodnotím jako jednu velice zdařilou a úspěšnou po všech  stránkách.

Vyhodnocení a vyhlášení pořadí proběhlo v obci Ústí v penzionu U Čápa s výsledky, které předkládám jako přílohu na Přehledu výsledků.

 

                                                         Výcvikář Přemysl Mašek

IHZ Kladská – výsledky

IHZ – SK honitba Kladská, OMS Cheb

Dne 30. 11. 2019 proběhly individuální honičské zkoušky v honitbě Lesů České republiky s. p. v rámci jejich společného lovu, přičemž zahájení i ukončení zkoušek proběhlo v překrásném prostředí loveckého zámečku Kladská.

Zkoušek se zúčastnilo celkem 9 slovenských kopovů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení: vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky, rozhodčí Přemysl Mašek, Karel Pospíšil, Václav Pác, Tomáš Kos, Jan Trčka a Radek Hasenöhrl. Aprobaci si splnil čekatel na funkci rozhodčího Jiří Trnobranský.

Zkoušky se konaly za velmi příznivého počasí ve dvou lečích. Honitba je dobře zazvěřena jak jelení tak i sičí zvěří. V průběhu obou lečí měli kopovi možnost pracovat se zvěří černou.

V průběhu zkoušek byli dva kopovi odvoláni, čtyři kopovi ukončili zkoušky v první ceně, tři kopovi v ceně druhé. Vítězné feně Arce z Procházkova dvora, která obdržela i nejvyšší možný počet bodů, byl zadán titul „Diviačiar“. Nebyly podány protesty.

Poděkování patří personálu lesního závodu Kladská za možnost pořádat tyto zkoušky v jejich honitbě, za vzornou organizaci a servis, který poskytovali všem účastníkům po dobu celých zkoušek. Poděkování patří také OMS Cheb za spolupráci při organizaci těchto zkoušek, vůdcům za ukázněnost a sboru rozhodčích za objektivní posuzování.

 

                                                                                                       Vrchní rozhodčí

                                                                                                       Mgr. Michal Füleky

Přehled soutěžících CS SK 2019

Pro letošní rok byly na XI. ročník CS – SK vybrány dle platných regulí tyto dvojice:

 

GARA z Judavinklu s Michalem Zemánkem

Diviačiar BRUT od Šratnova s Bc. Josefem Králíkem

ARA z Dříňového háje s Jaroslavem Panákem

KORINA z Libeníčka s Ing. Liborem Beníčkem

Diviačiar AXA od Šratnova s Jiřím Ludvíkem

Diviačiar DASTY z Kory s Martinem Vachunem

ADAR z Dříňového háje s Lukášem Ondrejmiškou

FROM z Judavinklu s Janem Kučerou

Diviačiar ARKA od Šratnova s Janem Bromem

ETNA z Judavinklu s Janem Hladíkem

Všem těmto nominovaným přeje vedení klubu mnoho úspěchů na této XI. soutěži. Těm, kteří se nedostali do pořadí deseti vybraných kopovů děkujeme za projevený zájem. 

 

                                             Za KSK výcvikář Přemysl Mašek