Formulář kandidátů pro práci ve výboru KSK- volby 2020

Na základě rozhodnutí členské schůze  z června 2019 zveřejňujeme formulář pro zájemce o kandidaturu za člena výboru  a revizní komise pro volby do výboru KSK v roce 2020.

Formulář může vyplnit pouze za svoji osobu kterýkoliv člen KSK. Formulář není možné vyplňovat třetí osobou. Každý z kandidátů, který formulář vyplní, přiloží k tomuto  „Souhlas se zpracováním osobních údajů“, vlastnoručně podepsaný.

Za kandidáta do výboru KSK se lze na předepsaném formuláři přihlásit od vyvěšení formuláře na stránkách KSK  do 31.1.2020, kdy  dojde k uzavření kandidátní listiny a jejímu zveřejnění na stránkách KSK.

Vyplněný formulář s podepsaným souhlasem se zpracováním  osobních údajů zašlou uchazeči k rukám předsedy klubu Mgr. Petra Šupíka na adresu predseda@slovenskykopov.cz, nebo na adresu klubu Nasavrky, Náměstí 37, 538 25 Nasavrky. Přijetí formuláře bude každému potvrzeno.

IHZ Olešovice – výsledky

IHZ SK Olešovice 7. 11. 2019

Dne 7. 11. 2019 jsme se sešli u příležitosti vykonání individuálních zkoušek honičů slovenských kopovů. Konání těchto zkoušek nám umožnili LČR, lesní závod Konopiště, polesí Olešovice v rámci jejich společného lovu. Počasí nám více než přálo, po celý den bylo slunečno a na toto roční období i velmi teplo.

 Zkoušek se zúčastnilo devět slovenských kopovů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Marie Kolářová a Tomáš Kos. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnili i čekatelé na funkci rozhodčího Adam Klement, Rudolf Slaba, Jan Hladík a Jiří Trnobranský. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace, jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu, aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Lov se prováděl ve dvou lečích. Zvláště v první leči bylo černé zvěře dostatek, tak že výkon všech psů mohl být řádně posouzen.

Sborem rozhodčích byly zadány čtyři první ceny, tři ceny druhé a dva kopovi byli svými vůdci ze zkoušek odvoláni. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Nezbývá než poděkovat Lesům ČR za umožnění zkoušek v jejich honitbě a jejich perfektní průběh.

                                                                                                                       

 

                                                                                                                                     vrchní rozhodčí                                                                                                                                                      Mgr. Michal Füleky

Změna kontaktu na výcvikáře KSK

E mailová adresa vycvikar@slovenskykopov.cz je dočasně mimo provoz. Pro elektronickou komunikaci s výcvikářem klubu p. Přemyslem Maškem využívejte do odvolání adresu MasekPremysl@seznam.cz. Telefonický kontakt je bez změny.