Registrační formulář členů KSK pro přístup na klubové stránky

Vzhledem k tomu, že došlo opakovaně k zneužití přístupového formuláře pro přístup na klubové stránky, byl registrační formulář ze stránek odstraněn.

Zájemci o registraci z řad členů KSK nadále mohou požádat o registraci přímo  a to na e mail  info@slovenskykopov.cz , kde uvedou  :

1)Jméno 

2)Příjmení

3)kontaktní e mail

4)svoje klubové číslo

Děkujeme za pochopení KSK

Speciální K BZH- zpráva

Speciální klubové BZH

Poslední srpnový den se se v překrásném prostředí Doupovských vrchů v honitbě Vojenských lesů a statků divize Karlovy Vary konali v tomto roce již druhé klubové barvářské zkoušky honičů. O konání dvou klubových BZH v jednom roce výbor rozhodl především z toho důvodu, aby bylo v maximální míře umožněno členům zúčastňovat se s našimi psi akcí zastřešených naším klubem, navíc s  možností zadání čekatelství CACT a Res. CACT.

Náš klub umožnil na těchto BZH i účast švýcarským honičům. Původně bylo přihlášených třináct psů, zkoušek se však nakonec zúčastnilo psů osm. Čtyři slovenští kopovi a čtyři švýcarští honiči. Posuzoval rozhodcovský sbor ve složení Přemysl Mašek, Ing. Karel Pospíšil, Václav Pác a Tomáš Kos. V rámci zkoušek proběhla i hospitace tří čekatelů na funkci rozhodčího, a to Věry Sedláčkové, Jana Broma a Mgr. Martina Chrásteckého.

Po velmi pěkně stráveném dni jsme se dočkali i velmi pěkných výsledků, všichni čtyři kopovi se umístili v 1. ceně a první dva ještě navíc se zadáním titulu čekatelství CACT a Res. CACT. Úroveň předváděných kopovů byla skutečně na vysoké úrovni jak na stopách tak i při disciplíně chování u střeleného kusu, kde byly přidávány body za hlasitost. Většina kopovů byla odkládána a voděna volně.

Velký dík patří Vojenským lesům a statkům divizi Karlovy Vary za zapůjčení honitby a areálu střelnice Lučiny. Trubačům, kteří nás svým překrásným projevem celým dnem doprovázeli bez nároku na honorář. A dále pak celé rodině Mašků, která celé zkoušky a výcvikový den, který proběhl čtrnáct dní před zkouškami, připravili naprosto na jedničku.

 

Vrchní rozhodčí Mgr. Michal Füleky

Volná místa IHZ 2019

K dnešnímu dni 6.9.2019 jsou neobsazena tato volná místa k účasti na IHZ, pořádaných v roce 2019 :

15.11.2019        IHZ Valšovice- SLŠ Hranice          7 volných míst

21.11.2019        IHZ Seloutky                                     6 volných míst

 

Přihlášky zašlete obratem, nejpozději do 15.10. 2019 výcvikáři klubu p. Maškovi