7. Výcvikový víkend Ondřejov

Výcvikový víkend KSK 1.-2.6.2019 v HS Ondřejov.                   ———————————————————————-     Výcvikový víkend chovatelů KSK probíhal již po sedmé v HS Ondřejov-Zvánovice  v honitbě na obvyklém místě “ U Svaté Trojice“. Původní plánované datum bylo změněno  z 18.-19.5. na 1.-2.6. 2019 z důvodů nepřítomnosti výcvikáře Přemka Maška , který  byl v původním termínu v Norsku, proto byl výcvikáč posunut o dva týdny na 1.-2.6.2019.    Bylo přihlášeno 13 psů , ale z různých důvodů 3 psi nepřijeli a na  zahájení nastoupilo    9 kopovů a 1 jagteriér .       V 9 hodin vůdci nastoupili se svýmí svěřenci k zahájení 7. výcvikového víkendu.   Záhájení provedli trubači ing Martina Novotná a Žaneta Sedláková ,které také troubily   vůdcům a jejich svěřencům při úspěšném dokončení disciplíny -stopy a chování u kusu.      Na zahájení přítomné přivítal starosta HS  Ondřejov  Václav Pác,  seznámil koronu   i vůdce s organisací a průběhem akce  a předal slovo  výcvikáři  Přemkovi Maškovi ,  který  rozdělil vůdce na dvě skupiny po pěti  a po krátké instruktáži k jednotlivým    disciplínám  BZH dal povel  k zahájení disciplínou – uměle založená nepobarvená stopa  a na konci chování u kusu.  Touto disciplínou začaly obě skupiny, protože byli k dispozici    dva divočáci . Vedoucím 1 .skupiny byl Přemek Mašek a 2 .skupiny…

další