Oznámení o výcvikové přípravě na S BZH a o současném stavu přihlášek na klubové zkoušky

Připomínám, že jsou stále volná místa na Speciální barvářské zkoušky honičů s možností zadání čekatelství  na tituly CACT a Res. CACT, které budeme spolupořádat s VLS divize Karlovy Vary v sobotu 31.8.2019. Zkoušky proběhnou stejným způsobem jako K BZH. V této souvislosti proběhne v areálu střelnice VLS v Lučinách dne 17.8.2019 příprava ( výcvik) na tyto zkoušky. Zveme především všechny přihlášené zájemce. Tuto sobotu se sejdeme na zmíněné střelnici v Lučinách v 8 hodin. Veškeré doklady od brokové zbraně a od psa sebou. Občerstvení bude zajištěno. Zájemci o tento výcvik volejte do 10.8.2019 na telefonní číslo 725 929 243 – Přemysl Mašek  

 

Dále bych chtěl členům připomenout, že na Individuálních honičských zkouškách SK jsou k tomuto dni  volná místa ve Valšovicích 15.11. 2019, v Seloutkách 21.11.2019 a na Libavé 11.1.2020. Všechny troje IHZ – SK v Čechách jsou již plně obsazené včetně náhradníků.

                                               Na všechny tyto akce srdečně zve výcvikář Přemysl Mašek