Speciální BZH – informace výcvikáře klubu

Dosud byl projeven malý zájem o Speciální BZH, které plánujeme na 31.8.2019 u VLS  Karlovy Vary s místem konání v Lučinách. Tyto Speciální BZH proběhnou za stejných podmínek jako naše K – BZH. Zkoušeny budou stejné předměty dle platného zkušebního řádu pro honiče. Též mohou být zadány čekatelství na tituly CACT a Res. CACT. Přihlášky zasílejte výcvikáři klubu p. Přemyslu Maškovi.

Členská schůze KSK- 15.6.2019

V návaznosti na plán klubových akcí všem členům připomínáme konání zasedání členské schůze KSK, která se bude konat dne 15.6.2019, bezprostředně po ukončení klubové výstavy v místě konání II. Evropské výstavy slovenských kopovů , střelnice SLŠ Hranice.

Program :

Prezentace

Zahájení členské schůze

Výroční zprávy členů výboru dle činností za uplynulé období, zpráva o hospodaření, roční účetní uzávěrka za rok 2016

Schvalování a úpravy normativů klubu

Projednání a seznámení s činností klubu na další období

Diskuze

Ukončení schůze

V průběhu členské schůze je  zajištěno občerstvení.  Vaše účast nutná !