Výcvikový víkend Slušovice 2019

Dne 27.4.2019 se uskuteční výcvikový víkend  slovenských kopovů.  Sraz zúčastněných 27.4.2019 v 08.00 hodin u klubovny Mysliveckého spolku Březina- Slušovice u obce Nové Dvory. 

Maximální počet přihlášených psů je 12. Pro přihlášky kontaktujte Mgr. Martina Chrásteckého na tel. č. 774 879 029.

IHZ- SK Hranice – výsledky

IHZ-SK Hranice  30.11.2018   IHZ-SK probíhaly ve spolupráci s OMS Přerov ve školní honitbě SLŠ Hranice. Praktická část zkoušky se skládala ze 2 lečí, mezi kterými byla přestávka na občerstvení. Průběh samotné naháňky byl v režii SLŠ Hranice, konkrétně studentů 4. ročníku, kteří se se svěřeným úkolem vypořádali na výbornou. Průběh naháňky, organizace i příprava zázemí byly bezvadné, a všem organizátorům za to patří velký dík. Na slavnostním výřadu bylo připraveno 33 kusů zvěře, z toho 14 kusů zvěře černé, 17 kusů daňčí a 2 lišky. Výřad byl tedy více než povedený. V průběhu obou lečí byl dostatek zvěře jak černé, tak i dančí, a psi mohli ukázat, jak jsou připraveni. Bohužel úroveň práce psů, kterou na těchto zkouškách předvedli, nebyla taková, jakou bychom si představovali, a taková, jak ji popisuje zkušební řád. Psi, kteří byli předvedeni, neukázali typickou práci slovenského kopova. Až na jednu výjimku psi postrádali chuť k práci na zvěř, hlasitost nebo měli velmi krátké hledání. Z toho důvodu bylo hodnocení předvedených psů následující:   jméno psa jméno vůdce klasifikace počet bodů JALA Dzunošaj Jiří Musil I. cena 113 ARA z Libavských plání Robert Sargánek II. cena 107 AYRA od Svatých Martin Chrástecký II. cena 99 CIRA z Moruny Josef Urbánek II. cena 98 MARKO od Litoltova Radim Kalus II. cena 98 CIRA II. Žabí potok Jan Jeniš II. cena 94 ALKA Orichov dvor Karel Ptáček II.…

další

Výcvikový víkend HS Ondřejov

  1. výcvikový víkend KSK v HS Ondřejov

 

  Výcvikový víkend bude probíhat 18.-19.5. 2019 v honitbě HS Ondřejov – Zvánovice.

  Sraz účastníků  bude v sobotu v 08.00 hodin v lese u sv. Trojice. Zahájení v 09.00 hodin,

  rozdělení do skupin.  Procvičí se všechny disciplíny BZH – stopy, drobné disciplíny,   

  předvedení na výstavě, po 16 h vyhodnocení a teorie.

  Občerstvení jídlo i pití v sobotu na místě zajištěno.

  Něděle od 08.00 hodin – ochota na černou – obůrka Zvánovice u, p. Sobotky 

                   10.00 hodin teorie výcviku , diskuse a dotazy učastníků

            cca  11.30 hodin závěr a ukončení výcvikového víkendu  

  Počet psů je omezen na max. 14 jedinců / 12 a 2 náhradníci/na počet stop

  poplatek 150 Kč / pes za obůrku,  nocleh je možný v restauraci Na Propasti 

  v Hradci u Stř. Skalice /4km od místa konání, jako každý rok.

  V přihlášce je nutné uvést :  jméno, adresa, počet osob, počet a jméno psů, telefon.

  Do korony jsou srdečně na tuto akci zváni jak členové KSK, tak i ostatní kynologická    

  veřejnost.

 

  Přihlášky Václav Pác   – vaclav.pac@seznam.cz    , mob. 602 422 656 /SMS/

   

   Kopovům Zdar !!!                                                    

IHZ Cep – výsledky

Dne 26.1.2019 se v jižních Čechách v obci Cep konaly již tradiční klubové individuální honičské  zkoušky organizované ve spolupráci s OMS Jindřichův Hradec. Tyto zkoušky nám umožnil uskutečnit myslivecký spolek Rožmberk ve své honitbě Svatá Barbora. Počasí nebylo zrovna příznivé, neustále se na nás z nebe snášela voda ať už ráno ve formě sněžení, nebo odpoledne ve formě deště. V každém případě ale na zemi stále zůstávala vrstva sněhu, ve které bylo možno ověřovat přítomnost divokých prasat.  

 Zkoušky byly, jak je již v poslední době zvykem, naplněny zájemci o splnění podmínek chovnosti a lovecké upotřebitelnosti na sto procent. Všichni vůdci zkoušených psů byly členové našeho klubu, jelikož v případě velkého zájmu o účast na klubem organizovaných zkouškách mají tito přednost před majiteli slovenských kopovů, kteří členy klubu nejsou. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Libor Beníček, Václav Pác, Ing. Libor Beníček a Radek Hasenöhrl. Proběhla hospitace čtyř čekatelů na funkci rozhodčího, jmenovitě Mgr. Petra Šupíka, Adama Klementa, Rudolfa Slaby a Tomáše Kose.

Tak jak už jsme si v honitbě MS Rožmberk za minulé roky zvykli, vždy se podaří vybrat takové leče, aby bylo možné vyzkoušet kopovy v kontaktu s divokými prasaty. Ve všech třech lečích měli přezkušovaní psi možnost pracovat jak se zvěří černou, tak i se zvěří vysokou. Nejvíce pak v leči třetí, kde se to divokými prasaty jen hemžilo.

Sborem rozhodčích byly zadány tři první ceny, šest cen druhých a jedna cena třetí. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Nezbývá než poděkovat členům mysliveckého spolku Rožmberk a p. Václavu Dvořákovi za umožnění zkoušek v jejich honitbě a jejich perfektní průběh. Dále bych chtěl poděkovat výcvikáři klubu p. Přemyslu Maškovi, který se bohužel zkoušek nemohl osobně zúčastnit, za vynikající přípravu podkladů pro rozhodčí.

 

                                                                                                                       Mgr. Michal Füleky