Přehled akcí KCHSK 2019 na Slovensku

Výstavy:
Svetová klubová výstava slovenských kopovov – CAC, 28.4.2019, miesto Zvolen
Špeciálna výstava slovenských kopovov, 15.6. 2019, miesto Sielnica
Špeciálna výstava slovenských kopovov – CAC, 28.7.2019, miesto Herľany
Špeciálna výstava slovenských kopov, 8.9.2019, miesto Pribylina

Bonitácie:

Bonitácie z exteriéru  28.4.2019, miesto Zvolen
Bonitácie z exteriéru  9.6.2019, miesto Nitra
Bonitácie z exteriéru  15.6. 2019, miesto Sielnica
Bonitácie z exteriéru  28.7.2019, miesto Herľany
Bonitácie z exteriéru  8.9.2019, miesto Pribylina

Skúšky:

Klubové PF slovenských kopov – CACT , 19.10.2019, miesto Lúčky
Klubové PF slovenských kopov- CACT , 22.9.2019, miesto Rimavská Sobota
Klubové SD slovenských kopov- CACT, 30.11-1.12.2019, miesto vých. Slovensko
Klubové SD slovenských kopov- CACT, 23.-24.11.2019, miesto Rimavská Sobota
Memoriál Andreja Renča – CACT, CACIT , 9.-10. 11.2019, miesto Ochodnica

Ples KSK v Klášterci nad Ohří

XV. ples Klubu slovenského kopova

                Naplánování  XV. jubilejního plesu Klubu slovenského kopova bylo původně, tak jak bylo zveřejněno ve Zpravodaji 2018, stanoveno na 26. ledna 2019. Vzhledem k tomu, že nám vedení MS Rožmberk nabídlo na individuální honičské zkoušky slovenských kopovů tento termín, museli jsme dodatečně ples přesunout na druhou lednovou sobotu dne 12. ledna 2019.

Pro zajištění účasti jsme již koncem listopadu požádali našeho člena Tomáše Kosa o zajištění a dodání dostatečného množství plakátů, pozvánek a vstupenek. Včasným vyvěšením plakátů na obvyklých místech, zveřejněním ve zpravodaji Klášterecké zrcadlo, na stránkách našeho klubu a tentokrát i na facebooku jsme udělali maximum pro zvýšený zájem o náš ples. Přes toto opatření a další snahu se nám v tomto roce nepodařilo naplnit celou kapacitu Kulturního domu.

Krátce po 20.hodině zazněly první tóny tradiční kapely Milana Baranijaka, po nich následovaly trubačské fanfáry, uvítací slova předsedy našeho klubu Mgr. Petra Šupíka a také jsme seznámili přítomné s programem celého večera. V doprovodném programu nám zacvičily dvě velice pěkné sestavy děti z gymnastického kroužky Žabičky z Klášterce nad Ohří. Za své vystoupení sklidily velký potlesk. V průběhu večera prodávalo šest dvojic lístky do tomboly, které byly po chvilce beznadějně vyprodané.  Aby ne, vždyť  jsme připravili více jak 900 cen. V předpůlnočním čase se vyhlásila dámská volenka, pro kterou jsme připravili tak jako vloni překrásné, čerstvé a baravně pestré růže, o které byl za strany tanečnic velký zájem. Vítězka volenky, která získala nejvíce růží  byla odměněna

dortem. Delší přestávku na občerstvení zmiňované kapely jsme využili na losování hlavní tomboly, při které bylo vylosováno deset šťastných výherců zvěřiny, výherce televizoru a cena hlavního sponzora plesu, akademického malíře Václava Nasvětila, překrásná olejomalba  kopova s divočákem. Mezi členy bylo již po čtvrté darováno k losování štěně slovenského kopova od kolegy a přítele z maďarského klubu Jozsefa Dombaie.

Tak jako léta minulá jsme i letos na tento ples připravili občerstvení, které obstaral i přesto, že se plesu nemohl zúčastnit Radek Hasenöhrl, kterého zastoupil jeho otec Václav a dvě servírky. Guláš z divočáka chutnal a byl vyprodán do poslední porce.

Bohužel každým rokem se ve své zprávě opakuji o slabé účasti našich členů. Z mého hlediska toto považuji za jakousi neúctu ostatních členů k těm, kteří mají s přípravou a průběhem těchto plesů nemalé starosti. Nejedná se pouze o tu účast, ale také o nepřispění do tomboly.

Poděkování patří předsedovi, hrstce členů, kteří se s malými obměnami zúčastňují plesu pravidelně a přispívají do tomboly, celé mojí rodině s kamarády, Radku Hasenöhrlovi, Tomáši Kosovi, Václavu Nasvětilovi, Jozsefu Dombaiovi a v neposlední řadě všem dalším sponzorům, kteří nám přispěli cenami do tomboly na tento velice pěkný a zdařilý XV. jubilejní  ples našeho klubu. Těšíme se již na XVI., zatím nevíme termín a místo pořádání.

 

                                                Výcvikář Přemysl Mašek

Mezinárodní soutěž SK – Doupov 2018 – výsledky

 Mezinárodní soutěž slovenských kopovů

 

                  Úspěšně máme za sebou X. Mezinárodní soutěž slovenských kopovů, kterou jsme v tomto roce spolupořádali s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovvy Vary ve dnech 7. – 9. 12. 2018. Přípravy, které předcházely, organizace, vlastní průběh a veškerý potřebný servis zařídili na výbornou zaměstnanci Lesní správy Dolní Lomnice. V dobře zazvěřené režijní honitbě Hradiště mělo možnost všech deset soutěžících kopovů ukázat své přednosti a kvality honiče. K pěti vybraným kopovům z našeho klubu delegovali zástupci slovenského klubu dva kopovy a po jednom reprezentovali svůj klub kopovi z Maďarska, Itálie a Polska. V kvalitně obsazené jubilejní X. soutěži se nejlépe umístili na 1. místě Václav Dvořák s Baylies, na 2. místě zástupce slovenského klubu Ing. Marek Cvik s Eržou a jako 3. skončil Jaroslav Obr s Kodym ( další pořadí si můžete přečíst na přiloženém přehledu výsledků ). Ocenění za nejlepší práci z obůrky dostal Ing. Marek Cvik s Eržou. Cenu za nejlepší spolupráci pes vůdce, kterou věnoval maďarský klub, přidělili rozhodčí jednohlasně panu Jaroslavu Obrovi a Kodymu. Vítěz si odvezl  krásný obraz ,, Kopov s divočákem“ od našeho dlouholetého  sponzora a přítele akademického malíře Václava Nasvětila.

Dovolte mi, abych poděkoval zaměstnancům  VLS za umožnění soutěže v jejich honitbě a také za perfektní zvládnutí všeho potřebného k hladkému a zdárnému průběhu. Dále děkuji psovodům z našeho klubu, především pak zástupcům ostatních  zúčastněných zemí, kteří vážili dalekou cestu, aby mohli reprezentovat svůj mateřský klub, za jejich profesionální chování a předvedení svých psů. Také děkuji svým zkušeným kolegům rozhodčím za jejich, myslím si, objektivní a spravedlivé posuzování a chování se po celou dobu soutěže, za hodnotné a praktické ceny věnované klubem a ostatními sponzory psovodům, rozhodčím a zástupcům VLS.  V neposlední řadě děkuji řediteli VLS divize Karlovy Vary JUDr. Jiřímu Kšicovi, který se nám věnoval po celý tento víkend.  Náš klub je  přesvědčen, že i do budoucna nám budou VLS umožňovat takovéto nebo jím podobné kynologické akce, za což jim patří velký dík.

                    Podrobnosti z této kynologické akce se dočtete v připravovaném Zpravodaji, který vyjde v roce 2019.

 

                                          Vrchní rozhodčí Přemysl Mašek

                                               


      

Výše členských příspěvků – upozornění

Na základě rozhodnutí členské schůze, ze dne  16.6.2018 došlo k navýšení členského příspěvku z částky 300,- Kč na částku 500,- Kč.  Viz zápis NČS, v sekci  zápisy a usnesení. Žádáme všechny členy, kteří zaslali do konce roku 2018 pouze nižší částku, aby doplatili nejpozději do 15.1.2019 rozdíl, tedy 200,- Kč na účet KSK. V případě, že tak neučiní do uvedeného termínu, bude jim částka 300,- Kč vrácena a bude nadále postupováno tak, jako by členská povinnost nebyla splněna.