IHZ Seloutky- výsledky

Výsledky IHZ SK v Seloutkách

Výsledky IHZ SK v Seloutkách 22.11.2018

 

  1. ETNA z Judavinklu               -ČLP/SK  1861    vůdce  Hladík Jan                cena       120 bodů

 

  1. SELLY od Riečka                   -ČLP/SK  3155    vůdce   Jiří Prchal        I I. cena     105 bodů

                                                                                              limitní známka ji zařadila do II. ceny

  1. MEGAN Rúbaný vrch         -ČLP/SK  2085    vůdce   Učeň Jan                 I I. cena       99 bodů

                                                                                              limitní známka ho zařadila do II. ceny

  1. ATOS z Franzbergu           -ČLP/SK  2051    vůdce   Voltrová  Iveta       I I. cena       96 bodů

                                                                                              limitní známka ho zařadila do II. ceny

  1. BAŠKA spod Lipovce -ČLP/SK  3099    vůdce   Richtár David          I I. cena       93 bodů

                                                                                              limitní známka ji zařadila do II. ceny

  1. ARTUR z Franzbergu -ČLP/SK  2048    vůdce   Voltr Tomáš            I I. cena       78 bodů

 

  1. CIRA z Moruny -ČLP/SK  2045    vůdce   Urbánek Jiří              cena       89 bodů

                                                                               mladší – limitní známka ji zařadila do III. ceny

  1. AXA Bejchlovské hvozdy -ČLP/SK  1990    vůdce   Trčka Vratislav          cena       89 bodů

                                                                                starší –  limitní známka ji zařadila do III. ceny    

                                                                                        

Přihlášeno bylo celkem 10 psů. Zkoušky úspěšně absolvovalo 8 psů. Dva psi odstoupili v průběhu zkoušek pro indispozici.

U pěti psů musela být dodatečně vyzkoušena“ ochota k práci na černou“ v oplůtku, který byl pro tento případ připraven v blízkosti technického zázemí zkoušek. Tito psi nebyli prokazatelně v průběhu zkoušek viděni rozhodčími při práci s černou zvěří, proto musela být tato zkouška dodatečně provedena.

Zazvěření revíru bylo dobré. Proběhli celkem 3 leče. V každé leči se byla divoká prasata a tak měli možnost psi prokázat pracovitost. Většina psů pracovala často individuálně při vyhledávání černé zvěře. Co bylo ale překvapením pro rozhodčí, tak se psi minimálně projevovali svojí hlasitostí na stopě černé zvěře, nebo ostatních druhů zvěře, která byl rovněž v lečích dostatečně zastoupena (srnčí a zajíce). Obdobná situace byla při práci s černou zvěří jak při jejím nahánění tak hlášení u střeleného kusu. Až na vy-jímky nebylo prakticky psi při práci slyšet. Nebyl to zdaleka ten hlasový“ koncert „kopovů, který by měl při těchto stavech zvěře v lečích být. Tato skutečnost se následně projevila v limitních známkách. Připadalo mi to jako by tyto zkoušky dělali jiná plemena a ne Slovenští kopovi. Věřme, že to bylo tím, že někteří psi neměli prostě svůj den a ztížené podmínky, první sníh a mlha je vyvedli z rovnováhy.

Na základě skutečností co měli možnost rozhodčí vidět a slyšet, byli psi posouzeni objektivně.

Celkem bylo v průběhu zkoušek uloveno 6 ks černé zvěře a jedna liška.

Titul „DIVIAČAR“ nebyl udělen žádnému psovi ani feně.

Protest nebyl podán.

Jako rozhodčí na tato byli delegováni:

Hlavní: Beníček Libor st.

Rozhodčí: Ing. Beníček Libor ml., Ing. Hládek Emil, MVDr.Kučera Jan a

                   Mgr. Chrástecký Martin.

Závěrem bych chtěl poděkovat firmě STEELPARK za umožnění pořádat tyto zkoušky v jejich honitbě, personálu firmy za vzornou organizaci a servis, který poskytovali všem účastníků po dobu celých zkoušek. OMS Prostějov za spolupráci při organizaci těchto zkoušek. Vůdcům za  přípravu psů a sboru rozhodčích za objektivní posuzování.

 

Beníček Libor st.

Postup pro registraci na stránkách KSK

Prosíme všechny členy, kteří žádají o přihlašovací údaje a registraci na stránkách KSK, aby  současně zaslali na info@slovenskykopov.cz  informaci o tom, že  registrační formulář vyplnili a odeslali. Důvodem je skutečnost, že naše oficiální  Registrační formuláře se staly terčem SPAMU a mohlo by dojít k zařazení Vaší registrace do nevyžádané pošty.

další

Reprezentační plesy Klubu slovenského kopova

Dovolujeme si Vás  co nejsrdečněji pozvat na již tradiční plesy pořádané Klubem slovenského kopova.  Tento rok se opět setkáme nejen v Klášterci nad Ohří, ale i v Hranicích na Moravě. Pro rezervaci místenek volejte ples v Klášterci p. Přemysla Maška 725 929 243, pro ples v Hranicích p. Jana Trčku, tel. 603 259 136

KSK má vítěze Memoriálu A. Renču !!!!!!

Zkušená fena Bora z Ledců s vůdcem Oldřichem Staňkem se stala v tvrdé konkurenci vítězem 24. ročníku Memoriálu Andreja Renču. K historickému úspěchu gratulujeme nejen Boře, ale velké poděkování patří jejímu vůdci za vzornou reprezentaci nejen našeho klubu, jehož je členem, ale celé České republiky.

Bora z Ledců se svým vůdcem první zleva…………