Pravidla pro podávání přihlášek na zkoušky a soutěže

Vzhledem k stále se opakujícím nedostatkům při zasílání přihlášek na klubové zkoušky a soutěže  byly na výborové schůzi dne 7.9.2018 navrženy a výborem schváleny tyto podmínky přijetí přihlášky do evidence:

Přihláška musí být čitelně vyplněna ve všech bodech dle předtisku a doložena ofoceným průkazem původu z obou stran, dále dokladem o zaplacení příslušného poplatku a dokladem o zaplacení členství na daný rok.

Pro případné rychlé jednání nezapomínejte uvádět své telefonní číslo. 

Pokud obdržím přihlášku bez těchto náležitostí nebude zapsána do evidence. Dále upozorňuji, že od tohoto dne nebudu přijímat telefonní a emailové rezervace na zkoušky a soutěže.

Výcvikář Přemysl Mašek 

Volná místa na IHZ 2018- leden 2019

Na základě zájmu o účast na jednotlivých IHZ v letošní sezóně  jsou momentálně volná místa pouze na těchto zkouškách  :

22.11.2018    IHZ Seloutky      1 místo

30.11.2018    IHZ SLŠ Hranice     5 míst

11.1.2019       IHZ VLS Libavá     4 místa

Prosíme zájemce o účast na IHZ v letošní sezóně, aby ve vlastním zájmu neprodleně se svými přihláškami kontaktovali výcvikáře klubu Přemysla Maška.