K BZH 2018 výsledková listina

Dne 17.6.2018 náš klub  spolupořádal  Klubové barvářské zkoušky honičů se zaměstnanci  Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Karlovy Vary na LS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách, kde mají VLS velice vhodný a pěkný areál sportovní střelnice. Přes veškerou naší  snahu se těchto  K BZH zúčastnilo  pouze 8 majitelů slovenských kopovů , což je za poslední  léta nejslabší  účast. S přípravou jsou nemalé starosti a tak je velká škoda , že tato akce byla slabě obsazena členy klubu , ale také i nečleny. Co se týče organizace a vlastního průběhu ,  jak ze strany VLS  a našeho  klubu bylo všechno pečlivě připraveno a také provedeno. Chtěl bych tímto poděkovat vedení  Vojenských lesů a statků ČR,s.p. divize Karlovy Vary za poskytnutí  jejich honitby a dále pak za perfektní  celodenní  servis . Nesmíme s poděkováním  zapomenout na trubače , kteří navodili příjemnou atmosféru během celého dne a  po vyhlášení  pořadí zakončili tyto zkoušky jednou ze svých skladeb. Výsledky těchto barvářských zkoušek přikládám jako přílohu.

 

Přemysl Mašek

Vzhledem k dovolenkové sezóně se všem omlouváme za pozdější zveřejnění….

Fotodokumentaci z akce naleznete v sekci Fotogalerie…Zkoušky….BZH