Výsledky IHZ Rožmberk 2018

IHZ Rožmberk 2018

Dne 27.1. 2018 jsme se sešli v jižních Čechách v obci Cep na posledních klubových individuálních  honičských  zkouškách v tomto mysliveckém roce. Tyto zkoušky pro nás připravil myslivecký spolek Rožmberk ve své honitbě svatá Barbora. Počasí nám, vzhledem k tomu, že byl konec ledna, více než přálo. Samozřejmě by bylo lepší, kdyby byl alespoň minimální poprašek sněhu, sněhová nadílka z předchozích dnů však po oblevě stačila roztát.

 Zkoušky byly, jak již je v poslední době zvykem, naplněny zájemci o splnění podmínek chovnosti a lovecké upotřebitelnosti na sto procent. Dokonce přijel i náhradník s nadějí, kdyby se nedostavil někdo z první desítky startujících psů. Rozhodcovský sbor posuzoval ve složení Mgr. Michal Füleky, Václav Pác, Vladimír Solar, Ing. Libor Beníček, Radek Hasenöhrl a naše klubové rozhodčí doplnily ještě dva místní rozhodčí, oba členové Klubu chovatelů honičů, Marek Chudý a Petr Samek a nutno dodat, že oba byli významnou a ceněnou posilou. Svou hospitaci si na těchto zkouškách uskutečnil i čekatel na funkci rozhodčího Jan Čepek. Psi byli rozlosováni a rozlišeni barevnými vestami, aby bylo zřejmé, jak který pes pracuje. Všichni psi taktéž povinně obdrželi klubové navigace jednak z důvodu jejich bezpečnosti a jednak z důvodu aby mohlo být eventuálně přihlédnuto k jejich výkonu ze záznamu z navigace.

Po úvodních slovech předsedy spolku Jana Šimkovského a mysliveckého hospodáře Ing. Karla Zbudila a nezbytných fanfárách místních trubačů již mohl být zahájen celodenní lov zaměřený na černou zvěř. K původně plánovaným dvou lečím přibyla po poradě rozhodčích s organizátory zkoušek ještě leč třetí. Zvěře sice bylo méně než jsme očekávali, ale každý z kopovů měl možnost a šanci pracovat nejen s černou zvěří, ale i se zvěří vysokou, která se v lečích také objevovala.

Sborem rozhodčích byly zadány tři první ceny, tři ceny druhé a čtyři kopovi byli svými vůdci ze zkoušek odvoláni. Nebyl zadán titul „diviačiar“. Nebyl podán protest.

Nezbývá než poděkovat členům mysliveckého spolku Rožmberk a p. Václavu Dvořákovi za umožnění zkoušek v jejich honitbě a jejich perfektní průběh a výcvikáři klubu p. Přemyslu Maškovi za výbornou administrativní přípravu podkladů pro rozhodčí.

 

                                                                                                                       Mgr. Michal Füleky