IHZ Hranice – výsledky

Dne 1.12.2017 proběhly IHZ slovenských kopovů u OMS Přerov v honitbě Školního polesí Valšovice při střední lesnické škole v Hranicích. Nebyli jsme zde poprvé a myslím si, že i ne naposledy. Honitba je velmi dobře zazvěřena a také personál je ochotný a znalý místních poměrů. Také se to projevilo na výřadu, kdy bylo sloveno 12 divočáků a 6 kusů holé dančí. Nebyla to ovšem jen práce psů, která by k tomu dopomohla. Vše je vidět na výsledkové listině.

Vrchní rozhodčí: Rudel Miroslav 

Výsledky IHZ Hranice 2017

IHZ Seloutky – výsledky

První IHZ slovenských kopovů na Moravě proběhly 23.11.2017 již tradičně v Seloutkách- honitba firmy PROGLES. Nachází se v OMS Prostějov. Organizace a průběh celých zkoušek byl na vysoké úrovni a to je v důsledku již zkušeností z minulých let. Startující psi byli celkově na dobré úrovni, což se projevilo na celkovém výřadu zvěře. Bylo sloveno 10 divočáků a dvě lišky. Práce psů je vidět na výsledkové listině.

Vrchní rozhodčí: Rudel Miroslav

Výsledky IHZ SK_Seloutky 2017

Nabídka klubových klobouků s výšivkou

Klub nabízí svým členům možnost objednání mysliveckých kobouků s výšivkou KSK.  Pro objednání je možno využít tvarů klobouků : 0909, 0931, 0947, 0935 a 0951  z kolekce WerraHunting na stránkách www.werra.cz. Objednávky je možné zasílat na info@slovenskykopov.cz, kde je třeba uvést  jméno a příjmení, klubové číslo, adresu pro doručení, vybraný tvar klobouku, počet kusů a požadovanou velikost. Klobouky budou vyšity najednou při nashromáždění objednávek min. 20 ks. Proto o termínu expedice budete informováni průběžně. Cena klobouku dle tvaru + cena výšivky (cca 75 Kč + přepravné).

Celostátní soutěž SK Doupovské hory 2017 – výsledky

X. ročník Celostátní soutěže slovenských kopovů

    Ve dnech 8.-10. prosince 2017 proběhl již X. jubilejní ročník Celostátní soutěže slovenských kopovů v lovu černé zvěře s možností zadání titulů Diviačiar, CACT a Res. CACT. Ani jeden z těchto titulů nejsou při takovýchto kynologických akcích nárokovány. Je na sboru rozhodčích, zda některý z těchto titulů po zásluze některému  soutěžícímu kopovu  zadají.  Klub slovenského kopova tuto soutěž spolupořádal s Vojenskými lesy a statky ČR, s.p. divize Karlovy Vary a OMS Karlovy Vary. Po dvou letech jsme se opět vrátili do Doupovských hor, kde charakter a prostředí této krajiny je ideální honitbou pro soutěž honičů. Tím mám na mysli, že zde je minimální pohyb motorových vozidel s omezeným pohybem civilních osob a tudíž nehrozí téměř žádné nebezpečí  poranění  kopovů při jejich dlouhé práci z těchto důvodů.

V pátek 8.12.2017 byla tato soutěž neoficiálně zahájena zkouškou z ochoty v obůrce u Jankova, kde všech 10 kopovů obstálo a postoupilo do druhého dne soutěže. Ubytování po celý průběh soutěže bylo pro účastníky klubem zajištěno v pěkném prostředí v restauraci u Sv. Václava  ve Vysočanech u Chomutova.

 Oficiální zahájení bylo 9.12.2017 ve vhodném areálu myslivecké střelnice VLS Karlovy Vary, kterou spravuje Lesní správa Dolní Lomnice. Co se týká přípravy, vlastního průběhu a dále konečného vyhlášení výsledků se skvěle ujali zaměstnanci této Lesní správy. Připravili pro nás celkem tři velké, silně zazvěřené  leče jelení a sičí zvěří, s dostatkem zvěře černé, což přispělo k výbornému předvedení se převážné části kopovů a skvělému výřadu. Celkem bylo uloveno  7 kusů zvěře jelení, 10 kusů sičí zvěře, 5 kusů srnčí a 22 kusů černé zvěře.  To vše vytvořilo vhodné podmínky pro práci soutěžících, což většina  kopovů využila a po zásluze byli rozhodčími, myslím si, že spravedlivě ohodnoceni.

V areálu této střelnice byly zaměstnanci VLS  vytvořeny  podmínky nejen pro stravování, veškerý servis a práci při závěrečném vyhodnocení a vyhlášení výsledků soutěže. 

Jménem našeho klubu bych chtěl především  poděkovat zaměstnancům VLS za umožnění uspořádání soutěže kopovů v jedné z největších režijních, ucelených honiteb v Evropě, za veškerý servis spojený s touto akcí, za ceny pro psovody  a trubačům z řad zaměstnanců VLS , kteří nás provázeli po oba dva dny svými vhodnými a kvalitně zatroubenými skladbami.  Dále děkujeme všem ostatním sponzorům za ceny, psovodům za jejich, až na malé vyjímky, profesionální a ukázněné předvedení svých psů, pozvaným střelcům za jejich dobrou a bezpečnou střelbu. Poděkování patří  také našemu členu Mgr. Michalu Fülekymu  za zajištění ubytování a s tím spojený veškerý servis. V neposlední řadě děkuji také svým kolegům rozhodčím, kteří měli nelehké rozhodování při udělení konečné známky pro jednotlivé kopovy u některých disciplín. V případě některých nejasností bylo přihlédnuto k záznamům z GPS. 

Z mého pohledu si myslím, že plemeno slovenský kopov zanechalo v Doupovských horách dobrý dojem , a že spolupráce mezi naším klubem a VLS nejen v Čechách, ale i na Moravě bude zdárně pokračovat i v dalších letech. Tuto kynologickou akci považujeme jako velice zdařilou po všech stránkách.

K zhlédnutí  předkládám celkové výsledky s umístěním pořadí.

 

                                                                 Za KSK výcvikář Přemysl Mašek   

 Výsledky CS SK 2017