Informace k odběrům vzorků DNA

Na základě směrnice č. 2/2017, o odběrech DNA u chovných jedinců slovenského kopova v České republice  předkládáme  ve smyslu ust. § 4 této směrnice informaci poradce chovu k termínům a místu odběrů vzorků DNA. Ve smyslu § 3 směrnice byly k odběrům klubem určeny  a společností Vetgene s.r.o. proškoleny osoby – Libor Beníček st., Miroslav Rudel, Mgr. Petr Šupík. Odběr bude vždy realizován pověřenou osobou za přítomnosti majitele psa a dalšího člena výboru KSK. Všichni majitelé chovných jedinců budou informováni i  písemnou cestou, zaslaným dopisem.  

Informace o termínech a místech odběrů DNA u chovných jedinců

Změna místa konání IHZ

Z organizačních důvodů došlo ke změně místa a data konání IHZ. Ruší se konání IHZ Rusava, dne 6.1.2018. Na místo IHZ Rusava je vyhlášen termín na konání IHZ dne 12.1.2018,  místo konání VLS,  divize Lipník nad Bečvou. Přihlášky zasílejte vycvikáři  klubu P. Maškovi.

další

IHZ Seloutky 23.11.2017

V souvislosti s organizací IHZ Seloutky sdělujeme všem zájemcům o účast na IHZ, že k dnešnímu dni jsou k dispozici ještě 4 místa. V případě zájmu je nutné kontaktovat výcvikáře klubu Přemysla Maška.

další

Memoriál A. Renča 2017

KSK obdržel od  Klubu chovateľov slovenských kopovov pozvánku k účasti  na  XXIII. ročník medzinárodní soutěže „MEMORIÁL ANDREJA RENČA“ s udělováním titulu CACIT a CACT. Memoriál sa bude konat 10. – 12. listopadu 2017 v Žilině. Prosíme zájemce o účast na této mezinárodní soutěži, aby se přihlásili u výcvikáře klubu p. Přemysla Maška.

Propozice MAR 2017

Klubové bundy II. vlna

Všem zájemcům o zakoupení klubových bund sdělujeme, že  zásilka od výrobce je v těchto dnech přepravována na zhotovení výšivky a bundy budou distribuovány stejným způsobem jako v předlešlém případě. Cena fleecových klubových bund 1.100,- Kč/1 ks. Po zhotovení výšivky budou registrované objednávky postupně rozesílány cestou PPL,  po uhrazení částky cena bundy + přepravné,  na  č. účtu KB  78-8111600267/0100    KS 308 , Variabilní symbol ….členské klubové číslo. Cena přepravného 130,- Kč.

další