Založen Maďarský klub slovenského kopova

Převzato z webu KCHSK, překlad z maďarštiny Ing. Štefan Cimbalík.   Klub bol založený 21.apríla 2017 v Szentendre v súlade s platným Zákonom o združovaní s 20 zakladajúcimi členmi so skráteným názvom MSzKK. Zakladajúci členovia (medzi nimi dvaja kamaráti poľovníci slovenskej národnosti a jeden českej národnosti) po schválení Stanov zvolili 3 členný výbor. Dombai József, ktorý bol zakladajúcimi členmi jednomyseľne zvolený za predsedu klubu, 23.apríla na Svetovej výstave slovenských kopovov vo Zvolene oznámil založenie klubu. Niekoľko sto prítomných na hlavnom námestí mesta za prítomnosti primátora s potleskom privítalo toto oznámenie. Početná slovenská, česká, poľská, srbská, rakúska, nemecká a švédska koróna mohla zhliadnuť posúdenie exteriéru 96 kopovov. Podľa dohovoru s predsedníctvom slovenského materského klubu dostane MSzKK všetku odbornú pomoc ako pre poľovnícke využitie tak aj pre riadenie chovu v záujme toho, aby Slovenský kopov, ako jeden vynikajúci poľovnícky pes slúžil našim domácim poľovníkom. Maďarským kolegům přejeme mnoho chovatelských úspěchů a těšíme se na další spolupráci.

další