Výzva všem členům-členské příspěvky

Důrazně upozorňujeme všechny členy, kteří si ještě nesplnili povinnost uhradit členský příspěvek, aby tak učinili v dostatečném předstihu před termínem 31.12.2016. Na platby přijaté po 1.1. 2017 nebude brán zřetel a dojde k pozbytí členství. Rovněž upozorňujeme členy, aby platby zasílali s předepsanou identifikací včetně svého členského čísla uváděného ve variabilním symbolu. Platby bez identifikace budou vráceny zpět na účet plátce a čl. příspěvek se bude považovat za neuhrazený. Ten, kdo své členské číslo nezná, či jej zapomněl si toto může vyžádat na info@slovenskykopov.cz, popř. jednatel@slovenskykopov.cz.

další