Neidentifikované platby- informace pokladníka klubu

Na bankovní účet klubu došly v měsíci září a říjnu platby za IZH, které vzhledem k tomu, že člen klubu neuvedl předepsanou identifikace platby  a neuvedl svoje členské číslo, ani do popisu platby svoje jméno, nebylo možno tyto platby zaúčtovat. Pan Huťka Roman poslal 25.5.2016 na členství pouze 200 Kč.,  vzhledem ke skutečnosti, že na jmenovaného není veden kontakt, prosíme, aby kontaktoval pokladníka klubu 11.7 bylo zaplaceno na účet 600,- Kč poštovní poukázkou, ale nelze tuto platbu  identifikovat-neudán variabilní symbol, prosíme člena, který prováděl v tuto dobu platbu, aby kontaktoval pokladníka klubu  

další

Přehled úhrad členských příspěvků KSK

Zde můžete nahlédnout do přehledu plateb členství v KSK. Seznam je aktualizován ke dni 24.10.2016. O další případné aktualizaci přijatých plateb budete informováni. Vzhledem k povinnosti uhradit veškeré finanční závazky vůči klubu a členské příspěvky na rok 2017  nejpozději do 31.12.2016, doporučujeme aby členové ve vlastním zájmu provedli kontrolu seznamu.                                                                            Seznam plateb k nahlédnutí  ZDE…..

další

Podmínečné vyloučení člena KSK – informace

Rozhodnutím výboru Klubu slovenského kopova,z.s., ze dne 2.9.2016 bylo ve smyslu ustanovení Stanov KSK, zvláště pak ust. čl. V., odstavce 2, písm. b,   uděleno  členu klubu  panu Z.B.  –  p o d m í n e č n é   vyloučení člena. Na základě provedeného šetření bylo zjištěno, že jmenovaný  porušil ustanovení Chovatelského řádu Klubu slovenského kopova, zvláště pak článku I., odstavec 5  tím, že produkoval v přesně nezjištěné době od měsíce dubna 2016 dosud, štěňata plemene slovenský kopov,  bez průkazu původu a tyto následně nabízel  k prodeji. Uvedené jednání je neslučitelné nejen se základní chovatelskou normou KSK, ale i s obecnými principy Českomoravské kynologické unie a standardu FCI, z nichž chovatelský řád vychází a s nimiž je v právním souladu. Pevně věříme, že se jedná o excesní chování a vyjímečný případ, který takto poškozuje dobré jméno klubu i   slovenského kopova jako takového.

další

Putovný pohár SK – Stará Turá 2016

Ve dnech 3.-4.12.2016 se uskuteční soutěž slovenských kopovů o Putovný pohár SK v Starej Turej. Jedná se o jednu z vrcholných soutěží slovenských kopovů na Slovensku, na které se udělují tituly CACT a CACIT. Náš KSK získal na tuto akci 2 nominace .  V případě Vašeho zájmu o účast neprodleně kontaktujte výcvikáře klubu p. Přemysla Maška.

další