Reprezentační plesy Klubu slovenského kopova

Dovolujeme si Vás  co nejsrdečněji pozvat na již tradiční plesy pořádané Klubem slovenského kopova.  Tento rok se opět setkáme nejen v Klášterci nad Ohří, ale i v Hranicích na Moravě. Pro rezervaci místenek volejte ples v Klášterci p. Přemysla Maška 725 929 243, pro ples v Hranicích p. Jana Trčku, tel. 603 259 136

KSK má vítěze Memoriálu A. Renču !!!!!!

Zkušená fena Bora z Ledců s vůdcem Oldřichem Staňkem se stala v tvrdé konkurenci vítězem 24. ročníku Memoriálu Andreja Renču. K historickému úspěchu gratulujeme nejen Boře, ale velké poděkování patří jejímu vůdci za vzornou reprezentaci nejen našeho klubu, jehož je členem, ale celé České republiky.

Bora z Ledců se svým vůdcem první zleva…………

Pravidla pro podávání přihlášek na zkoušky a soutěže

Vzhledem k stále se opakujícím nedostatkům při zasílání přihlášek na klubové zkoušky a soutěže  byly na výborové schůzi dne 7.9.2018 navrženy a výborem schváleny tyto podmínky přijetí přihlášky do evidence:

Přihláška musí být čitelně vyplněna ve všech bodech dle předtisku a doložena ofoceným průkazem původu z obou stran, dále dokladem o zaplacení příslušného poplatku a dokladem o zaplacení členství na daný rok.

Pro případné rychlé jednání nezapomínejte uvádět své telefonní číslo. 

Pokud obdržím přihlášku bez těchto náležitostí nebude zapsána do evidence. Dále upozorňuji, že od tohoto dne nebudu přijímat telefonní a emailové rezervace na zkoušky a soutěže.

Výcvikář Přemysl Mašek 

Volná místa na IHZ 2018- leden 2019

Na základě zájmu o účast na jednotlivých IHZ v letošní sezóně  jsou momentálně volná místa pouze na těchto zkouškách  :

22.11.2018    IHZ Seloutky      1 místo

30.11.2018    IHZ SLŠ Hranice     5 míst

11.1.2019       IHZ VLS Libavá     4 místa

Prosíme zájemce o účast na IHZ v letošní sezóně, aby ve vlastním zájmu neprodleně se svými přihláškami kontaktovali výcvikáře klubu Přemysla Maška.

 

 

K BZH 2018 výsledková listina

Dne 17.6.2018 náš klub  spolupořádal  Klubové barvářské zkoušky honičů se zaměstnanci  Vojenských lesů a statků ČR, s.p. divize Karlovy Vary na LS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách, kde mají VLS velice vhodný a pěkný areál sportovní střelnice. Přes veškerou naší  snahu se těchto  K BZH zúčastnilo  pouze 8 majitelů slovenských kopovů , což je za poslední  léta nejslabší  účast. S přípravou jsou nemalé starosti a tak je velká škoda , že tato akce byla slabě obsazena členy klubu , ale také i nečleny. Co se týče organizace a vlastního průběhu ,  jak ze strany VLS  a našeho  klubu bylo všechno pečlivě připraveno a také provedeno. Chtěl bych tímto poděkovat vedení  Vojenských lesů a statků ČR,s.p. divize Karlovy Vary za poskytnutí  jejich honitby a dále pak za perfektní  celodenní  servis . Nesmíme s poděkováním  zapomenout na trubače , kteří navodili příjemnou atmosféru během celého dne a  po vyhlášení  pořadí zakončili tyto zkoušky jednou ze svých skladeb. Výsledky těchto barvářských zkoušek přikládám jako přílohu.

 

Přemysl Mašek

Vzhledem k dovolenkové sezóně se všem omlouváme za pozdější zveřejnění….

Fotodokumentaci z akce naleznete v sekci Fotogalerie…Zkoušky….BZH

 

POZOR – změna klubových poplatků

SLOVENSKÝ  KOPOV

Informace k platbám – specifikace – s platností od 18. 6. 2018 – ZMĚNA

 

Číslo účtu: 115-779890237/0100 KB, a.s.

Variabilní číslo: celé členské číslo

Specifický symbol: dle níže uvedeného seznamu

Pokud to bude možné, mimo zápisné a členství, zasílejte platby dle „typu“ jednotlivě, nebo do poznámky pro příjemce ještě uveďte upřesnění – vzor:

                                                                                                  Jan Novák – členské číslo 111/14, platba za členství 2015, 2016 a 5 štěňat

                                       v.s. 11114

                                       s.s. 1060

                                       částka: 2.600,- Kč

                                       Poznámka: cl.15,16 + 5 štěňat

 

V případě nespecifikované platby neručíme za správné zaúčtování.

 

Specifické symboly:

10 – zápisné do klubu 100,-Kč , roční členství 500,-Kč

20 – K BZH 700,-Kč (nečlen 2.100,- Kč)

30 – IZH 800,-Kč (nečlen 2.400,- Kč)

40 – ochota na černou 200,-Kč

50 – krytí psem 500,-Kč

60 – štěně 400,-Kč

70 – výstava (různé)

80 – vývoz lovecky upotřebitelného psa 1000,-Kč

90 – celostátní soutěž SK, mezinárodní soutěž SK (různé)

Výcvikový víkend Ondřejov 2018

  1. Výcvikový víkend KSK 19.-20.5.2018 v HS Ondřejov.

                   ————————————————————————–

            Výcvikový víkend chovatelů KSK probíhal 19.-20.5.2018 již pošesté v honitbě

   Honebního společenstva  Ondřejov – Zvánovice.  Postupně se příhlásilo 12 vůdců

   se svýmí psy  z Čech , Moravy  a poprvé také  dva kopovi  z Německa, takže výcvikáč

   byl mezinárodním setkáním chovatelů slovenských kopovů.

            V sobotu nastoupilo k zahájení  9 kopovů a 1 jezevčík drsnosrstý, 2 kopovi 

z ČR nedorazili ,  takže jsme  9 hodin zahájili s 10 psy  a jejich vůdci. 6.                   Výcvikový  víkend  zahájili  trubači na borlice- náš člen KSK Tonda Slánský se  svým otcem  Ant. Slánským  několika skladbami  a přítomné účastníky, přívítal starosta HS Ondřejov Václav Pác , který seznámil vůdce  a koronu s programem, poté si vzal slovo výcvikář klubu Přemysl Mašek. Vysvětlil přítomným organisaci  BZH.  Vůdci byli rozlosováni a rozděleni do dvou skupin po pěti. Protože jsme měli na stopy připravené 2 divočáky, mohly obě  skupiny začít disciplínou  uměle založené nepobarvené stopy a disciplínou chování u kusu. Vůdci se psy , kteří měli tyto disciplíny hotové si brala na výcvik drobných disciplín vodění ,odložení, poslušnosti a předvedení na výstavě paní  Jiřinka Legátová, která již tradičně na našem výcvikáči tyto důležité disciplíny profesionálně vyučuje.

            Chovatelky z Německa paní Gerlinde Skrzypek  s 11 měs.kopovem Callahan

    vom den Thorkuppe  přijela z Wallenrodu /580km/ a paní Maud Pfeifer s 11měs 

    kopovkou  Cimba vom den Thorkuppe  z Kuchenu u Stutgartu /550 km/ .

            Catering měla na starost ing. Katka  Preislerová a Aleš Pác, ve stánku se prodávalo

   pivo, nealko, polévka , buřty na pivě, klobásy, káva, čaj a k tomu přivezla  Jitka Mašková 

   výborné tvarohové a povidlové  Okounovské buchty ke kávě /zmizely rychle/.

   Mimo vůdců, jejich doprovodu , myslivců HS Ondřejov přijelo také několik  zájemců o               chov  kopova , kteří se chtěli seznámit s jejich výcvikem , takže se akce zúčastnilo  okolo 50 lidí.   Počasí nám po oba dva dny přálo , bylo slunečno a příjemných  23 stupňů. Známky z disciplín BZH  rozhodčí zapisovali vůdcům do tabulek , které si po vyhodnocení  vůdci odnesli, aby věděli kde mají slabiny ve výcviku a tyto odstranili. Jako na minulých výcvikáčích se projevily problémy na drobných disciplínách vodění  a odložení , podle toho  také dopadlo konečné hodnocení, v 1. ceně   4 psi , v 2 ceně 4psi a 2 psi by neuspěli.

  1. Callahan vom den Thorkuppe        207 b. /hlas. 3 b. vše na volno/11měs /Německo/.    
  2. Bela  ze Šratnova                                178 b         11 měs   CZ    ing. Procházka Filip

       V obůrce   dostali známku  4   tři kopovi  a fenka jezevčíka drsnosrtstého vedená

     14 ti letou slečnou  M. Matějkovou z Nehvizd . / 2.cena,  zn 2 z odložení/ .170 b

       Nejlepší obůrka :1. Callahan vom den Thorkuppe   zn 4 , 11.měs.   Německo, G. Skrzypek    2. Elza Eso  zn.4,  11měs.   ČR,  Jos. Troller

            V sobotu jsme výcvik ukončili v půl páté odpoledne  v 19 hod. jsme se sešli  v restauraci  Na Propasti , k posezení, kde byli někteří ubytováni , vyhodnotili jsme uplynulý den a po plodné diskusi  a  závěrečné době se šlo na kutě. V neděli proběhla disciplína ochota na černou zvěř , kde byly 4 psi se známkou 4, 3 psi zn.  3  a  2 psi zn.2  , ale vesměs  mladí kopovi viděli divočáka poprvé.

       V diskusi u obůrky účastníci ocenili kladný  přínos výcvikáče pro sebe samotné

      i pro své  pejsky  a po praktických radách výcvikáře klubu byla akce ukončena.

      V 10.30 v neděli jsme  6. Výcvikový víkend ukončili a aktéří odjeli do svých domovů.

      Velké poděkování  všem,  kteří se o zdárný  průběh  výcvikáče  zasloužili patří:

      myslivcům HS Ondřejov za organisaci ,občerstvení, propůjčení honitby,Jiřince 

      Legátové, členům KSK  ing, Katce Preislerové, Tondovi Slánskému  jr. iTonymu st.,

      Přemkovi a Jitce Maškovým, ing. Jirkovi Dvořákovi, Vendovi Strnadovi, Janu Štolcovi,

 rozhodčí Tereze Tinglové,Karlu Sobotkovi , Pavlu Satorie, ing.Procházkovi a M.Ondříčkovi.     

     Přihlášky a organizaci výcvikáče po oba dny měl na starost  Václav Pác.

                                Lovecké kynologii a slovenským kopovům  ZDAR !!!

                                                                                              Václav Pác

                                                                                   starosta HS Ondřejov