Informace poradce chovu BZH – OMS Uherské Hradiště a MS Troják

Informace členům KSK. Dovoluji si informovat členy klubu, kteří mají zájem absolvovat ještě v letošním roce Barvářské zkoušky honičů, že je možnost se ještě přihlásit na termín 1.10.2016. BZH pořádá OMS Uherské Hradiště spolu s MS TROJÁK Bystřice pod Lopeníkem. Případní zájemci zašlete nejpozději do 20.9.2016 přihlášku (viz příloha) na OMS Uherské Hradiště, nebo na moji adresu:   Beníček Libor – Bystřice pod Lopeníkem 355,  PSČ 687 55 e-mail: poradce@slovenskykopov.cz, nebo: beniceklibor@seznam.cz Beníček Libor  poradce chovu SK     Přihláška BZH MS Troják

další

Výcvikový víkend Ondřejov 2016

V pořadí již čtvrtý výcvikový víkend KSK proběhl v honitbě  HS Ondřejov. Přihlášeno  bylo 20 vůdců se svými psy , ale v posledním týdnu před 14.5. se 7 vůdců odhlásilo pro různé důvody , takže skutečńá účast byla 13 vůdců se psy . Celkem bylo v sobotu na nácviku v lese  U Svaté Trojice včetně vůdců jejich doprovodu, členů klubu , myslivců HS a korony 45 lidí. O catering se po celý den postarala Katka Preislerová , vyšlo nám i pěkné polojasné počasí . V 9 hodin bylo zahájení , vůdci byli rozděleni do 3 skupin. První šla na stopy pod vedením výcvikáře Přemka Maška,   druhou měla na starost Jiřinka Legátová, která učila  vůdce jak správně provádět disciplíny vodění, odložení, poslušnost  a jak předvést psa na výstavě. Třetí skupina si potom tyto disciplíny provedla „na ostro“ pod vedením rozhodčího Václava Páce. Postupně se skupiny vystřídaly  a poslední stopou se v 18 hod první den ukončil. Druhý den proběhla ochota na černou v obůrce ve Zvánovicích, které se zúčastnilo 17 pejsků . Přesto, že se jednalo o mladé psy, předvedli  velmi dobrou práci – 2/3 výkonů hodnotil výcvikář známkou 4. Po obůrce ještě proběhla dvouhodinová diskuse o teorii výcviku a o zkušebním řádu. V průběhu akce i v diskusi v sobotu večer při posezení v restauraci Na Propasti byl účastníky velice kladně výcvikový víkend hodnocen a oceněn…

další

III. samostatná Klubová výstava slovenských kopovů – výsledky

Výsledky III. samostatná Klubová výstava SK     Dovolte mi, abych Vás informoval o výsledcích naší Klubové výstavy v Lučinách a porovnal naši klubovou výstavu v roce 2016 s rokem 2015. Na výstavě posuzoval:  Ing. Miroslav Stanovský, CSc. ze Slovenska Jako čekatel na rozhodčího: Ing. Libor Beníček Vedoucí kruhu: MVDr. Iveta Stiksová Zapisovatelé: Ing. Anna Beníčková, Jan Čepek Všem, kteří se podíleli na hodnocení, přípravě celé výstavy a samotné organizace bych chtěl poděkovat. Poděkování patří i LS-VLS Dolní Lomnice se sídlem v Lučinách a VLS, divize Karlovy Vary, že nám umožnili tuto výstavu zorganizovat při jejich přehlídce ulovené spárkaté zvěře za rok 2016. Široká veřejnost, která se přehlídky zúčastnila se tak mohla s našimi psy seznámit. Rovněž bych chtěl poděkovat všem majitelům psů za předvedení jejich čtyřnohých pomocníků a popřál jim dále hodně úspěchů v absolvování zkoušek z výkonu, popřípadě dalších výstav pokud se jim tato výstava nepovedla. Nemohu si odpustit kritickou poznámku o připravenosti některých psů, ale i vůdců, kteří je předváděli. Je potřeba se této činnosti více věnovat a psy na tuto výstavu připravit. Nejvíce na to doplácí pak samotní psy a jejich vůdci, při zadávání titulů, kdy se sejdou vyrovnaní jedinci a pak rozhodčí přihlíží i k tomu jak se umí pes předvést a jak se chová vůdce. Libor Beníček st. poradce chovu  

další

Klubové BZH Okounov – příspěvek poradce chovu včetně výsledků

Klubové BZH – SK 29.5.2016 – Okounov. Dne 29.5.2016 proběhli ve spolupráci ČMKJ-Klubu slovenského kopova- VLS Karlovy Vary-LS Klášterec n/Ohří naše Klubové barvářské zkoušky honičů. Celkem se přihlásilo 18 vůdců se psy, ale samotných zkoušek se zúčastnilo jen 13 psů a fen. Někteří odřekli svoji účast ještě těsně před zkouškami a někteří po výstavě, kdy byli zklamáni s posouzením jejich psa. Zahájení proběhlo v Okounově v areálu, který patří obci Okounov. Pak se odjelo do prostoru VLS, kde probíhali samotné zkoušky.  Po absolvování všech disciplín se přesunuli všichni účastníci zase do areálu, kde proběhlo zahájení. Pro všechny účastníky bylo již připraveno jídlo. Tímto bych si dovolil poděkovat celé rodině „Maškových“, kteří se o nás celý den starali, připravili všem účastníkům snídani, občerstvení v průběhu celých zkoušek a jídlo na závěr. Rovněž bych chtěl poděkovat trubačům za doprovod celý den v čele se „Slávou“, personálu VLS a členům našeho klubu, kteří vypomáhali při průběhu zkoušek celý den. Pro průběh samotných zkoušek bylo ideální počasí. Ráno se stopy šlapali již od 6 hodin ještě za mlhavého počasí. V průběhu celého dne bylo pod mrakem a psi měli ideální stopu. Trochu jim ji zkomplikoval přechod černé zvěře přes dráhy stop, ale to ke zkouškám platí. Rozhodčí využili možnost a vítězi zadali titul CACT a druhému v pořadí titul Res. CACT. Ještě jednou bych chtěl poděkovat celé rodině Maškových za přípravu a…

další

Žádost majitelům chovných jedinců

Žádáme majitele chovných jedinců, aby zaslali naskenované kopie obou stran rodokmenů svých svěřenců. Důvodem je  zveřejnění rodokmenů v potřebné kvalitě v seznamu chovných jedinců.  Kopie dokladů prosím zašlete do 30.4.2016 na  info@slovenskykopov.cz.

další

Oznámení výcvikáře klubu

Dne 29.5.2016 se uskuteční Klubové BZH, u VLS LS Klášterec na Ohří, místo konání Okounov. Přihlášky zasílejte výcvikáři klubu  Přemyslu Maškovi. Podmínkou přijetí přihlášky je zaslané potvrzení o provedené úhradě 400,- Kč, které musí být nedílnou součástí přihlášky. Dále na propustku do Vojenského výcvikového prostoru Hradiště je nutné předat od každého, kdo se 29.5.2016 zůčastní těchto K BZH, jméno, příjmení, datum narození, číslo OP, tovární značku a SPZ auta,  se kterým se budete v VVP pohybovat. Psovodi tyto údaje mohou zaslat společně s přihláškou, ostatní musí údaje zaslat do 10.4.2016 na adresu Přemysl Mašek, Okounov 9, 431 51 Klášterec nad Ohří, nebo                e mailem vycvikar@slovenskykopov.cz.  

další